Den öppna källkoden till webbtjänsten Turku.fi har väckt stort intresse bland dem som förnyar sina plattformar. Björneborgs stad har hunnit längst med ibruktagandet och har redan testat webbtjänstens egenskaper så att de stöder den egna verksamheten.

Enligt principerna för öppen delning kommer Åbo att utnyttja till exempel huvudstadsregionens servicekarta inklusive dess lösningar ännu i år.

Utnyttjandet av källkoden till Turku.fi väckte stort intresse redan i höstas, då nyheten om att koden öppnas publicerades för första gången.

- I Björneborg såg man särskilt fram emot möjligheten att få utveckla ett noga genomtänkt publiceringssystem. Utnyttjandet av en gemensam webbplattform öppnar nya möjligheter till ett utvecklingssamarbete mellan kommunerna. Samtidigt hålls kostnaderna för att bygga systemet på en rimlig nivå, berättar Heikki Haaparanta, dataadministrationsdirektör för Björneborgs stad.

Källkoden till Turku.fi öppen för alla

Turku.fi skapades genom ett unikt samarbete mellan tre webbtjänstleverantörer. Citrus Solutions, Druid och Wunder Finland utnyttjade på ett omfattande sätt Drupalgemenskapens moduler och funktioner i sitt arbete.

̶    Projektet var väldigt intressant. Vi fick lösa utmaningar med analys och sökbarhet av enorma innehållsmängder med hjälp av innovativa metoder. Dessutom torde delningen av flera webbtjänster och innehåll från ett och samma publiceringsprogram intressera många aktörer inom den offentliga och privata sektorn, berättar tekniska arkitekten Juha Niemi från Wunder, som deltagit i projektet.

Webbtjänstens egenskaper utvecklades av en stor skara anställda vid staden, högskolepraktikanter och kommuninvånare. Deras synpunkter och observationer styrde byggandet i riktning mot en delbar helhet.

̶    Tack vare leverantörernas goda samarbete lyckades man dessutom samla ihop den bästa kompetensen som en fortsättning på denna helhet. Som ett tecken på gemensamt engagemang paketerades Turku.fi-lösningen delvis på leverantörernas egen bekostnad, kommenterade programarkitekt Jyri-Petteri Paloposki från Citrus Solutions.

Webbtjänstens funktioner är öppna för alla. Vem som helst kan utnyttja till exempel de nyhetsfunktioner eller egenskaper i evenemangskalendern som källkoden innehåller i den utsträckning som tillåts i de ursprungliga licensvillkoren. Under våren kompletteras paketet med ett gränssnitt till det nationella servicedatalagret.

̶    Våra erfarenheter av försöket i Björneborg visar att det ekosystem som uppstår kring en öppen webbplattform medför avsevärd nytta också för kommunsektorn. Alla funktioner behöver inte byggas upp själv, utan plattformen bjuder på många färdiga komponenter som kommunerna snabbt kan ta i bruk. Dessutom är de nya funktionerna och förbättringarna som uppstår vid den fortsatta utvecklingen tillgängliga för alla, konstaterar Mika Suominen från Druid, som deltagit i projektet.