Åbo har delat källkoden till webbtjänsten Turku.fi och munpalvelut.fi samt till sitt möbelåtervinningssystem. Förutom koddelning samarbetar kommunerna allt intensivare med utvecklingen av digitala tjänster också på nationell nivå.

Turku.fi skapades genom ett unikt samarbete mellan tre webbtjänstleverantörer. Citrus Solutions, Druid och Wunder Finland utnyttjade på ett omfattande sätt Drupalgemenskapens moduler och funktioner i sitt arbete.

Webbtjänstens funktioner är öppna för alla. Vem som helst kan utnyttja till exempel de nyhetsfunktioner eller egenskaper i evenemangskalendern som källkoden innehåller i den utsträckning som tillåts i de ursprungliga licensvillkoren.

Den öppna källkoden till webbtjänsten Turku.fi har väckt stort intresse bland dem som förnyar sina plattformar.

Åbo är dock inte enbart givande part. Enligt principerna för öppen delning kommer Åbo att utnyttja till exempel huvudstadsregionens servicekarta inklusive dess lösningar ännu i år.  Avsikten är att kartan ska ersätta den nuvarande servicekartan för Åbo stad.

Allt samarbete mellan städerna syns inte utåt. Till exempel Åbo och Esbo har samarbetat intensivt kring förmedlingen av tjänsteinformation mellan olika bakomliggande system. Då sparas informationen endast en gång och utnyttjas omfattande. I projektet 6Aika samarbetar de största städerna aktivt i synnerhet när det gäller att öppna data och gränssnitt.

- Ur invånarnas synvinkel innebär ett brett samarbete bättre digitala tjänster snabbare. Samtidigt utnyttjas skattepengarna på bästa möjliga sätt då arbetet effektiviseras, konstaterar projektledare Päivi Saalasto.

Förutom samarbetet med de största städerna medverkar Åbo kraftigt i digitala reformer på nationell nivå, bland annat genom att vara bland de första som tar i bruk den nya e-betalningen i stället för egna lösningar.

Spetsprojektet för utveckling av digitala tjänster går ut på att som en fortsättning på servicekartan och e-betalningarna som nämnts ovan utveckla

  • hobbysökning
  • digital planläggning och
  • invånarkontona där kommunborna kan hantera sina egna uppgifter och ärenden.

Då invånartjänsterna byggs upp, effektiveras också det interna arbetet och det blir lättare att ta fram aktuell information till stöd för ledningen.