Åbo vill hjälpa företagen med att få den bästa arbetskraften till staden och Åbo stadsregion som växer starkt. Staden har tillsammans med varvsbolaget Meyer och läkemedelsbolaget Bayer producerat en omfattande webbkampanj som presenterar stadens tjänster och som är avsedd att användas av regionens företag.

I Åboregionen och Egentliga Finland behövs tusentals nya anställda för den tillverkande teknologiindustrin och för dess tillväxtfas som utstrålar till andra branscher före 2020.

Kampanjen innehåller en elektronisk broschyr på finska, svenska och engelska samt videor som är avsedda för kanaler i sociala medier. Kampanjen har rubricerats med Flytta till Åbo.

Vi vill berätta att Åbo har en bra livskvalitet

Saara Malila

– Stadens tjänster marknadsförs kort och koncist samt på ett roligt och modigt sätt. Vi vill väcka uppmärksamhet och berätta att Åbo har en bra livskvalitet, säger Åbo stads kommunikationsdirektör Saara Malila.

Broschyren delas i sociala medier och skickas direkt till företag och intressentgrupper för att användas vid rekryteringsmarknadsföring. Företagen kan bifoga materialet till sina rekryteringsannonser så att jobbsökande samtidigt får information om Åbo som bostadsort.

Staden med sina partner delar videor som producerats som komplement till broschyren i sina egna kanaler. För genomförandet svarar reklambyrån Zeeland Family.

Jobbsökande söker i första hand ett intressant arbete, men allt annat påverkar också i mycket hög grad beslutet: dagvård, skolor, fritidsaktiviteter för att inte tala om hur man bor i en ny stad och hur arbetsresorna fungerar. I kampanjen har lyfts fram Åbos styrkor som en smidig, lagom stor och dynamisk stad, fortsätter Saara Malila

Näringslivets utomordentliga framgångar ger nu uppsving för tillväxten i Åboregionen de starka tillväxtutsikterna för marin-, läkemedels- och tillverkningsindustrin ökar tilltron och utstrålar högkonjunktur även till andra branscher, särskilt till byggbranschen.

För Meyer Turku är det viktigt att locka toppexperter till Åboregionen.

Tapani Mylly

– För Meyer Turku är det viktigt att locka toppexperter till Åboregionen. Under de kommande åren behöver vi rekrytera hundratals personer varje år och dessutom måste vi göra tröskeln att flytta till Åbo så låg som möjligt. I det här fallet samarbetar vi gärna med Åbo stad, konstaterar kommunikationschef för Meyer Turku Tapani Mylly.

Åbo satsar ju kraftigt på utvecklingen av stadens infrastruktur för att svara på tillväxten. I staden utvecklar man boendet, kollektivtrafikförbindelser och andra trafikförbindelser med landskapet. Dessutom förbereder man sig för befolkningstillväxten på många olika sätt.    

– Fundamentalt för konkurrenskraften är den kompetenta arbetskraften. Nya fartygsbeställningar, produktionsavtal inom biltillverkningen och andra viktiga affärer har man i sista hand fått hit till Egentliga Finland genom toppkunnande i världsklass.  Tillgången på kompetent arbetskraft, det högklassiga och effektiva utbildningssystemet, det mångsidiga utbudet av bostäder och även de smidiga trafikförbindelserna är centrala och kritiska faktorer vars betydelse ökar under de närmaste åren. Staden effektiviserar också sina näringslivstjänster för tillväxtföretagen genom att sammanställa dem till en lättillgänglig helhet, säger direktör för Åbo stads stadsutvecklingsgrupp Pekka Sundman.

Vi talar på goda grunder om den positiva strukturomvandlingen.

Pekka Sundman

Tillväxtutsikterna för den tillverkande teknologiindustrin sträcker sig till den första hälften av 2020-talet i Åboregionen. Då har bl.a. marin- och bilindustrin med sina nätverk lyft sin produktionskapacitet till en helt ny nivå.

– Vi talar på goda grunder om den positiva strukturomvandlingen. Detta gäller inte bara Åbo och Egentliga Finland utan hela Finland. Man kan säga att det nu skapas tillväxt i Egentliga Finland för hela Finland, säger Sundman.