Idrottsnämnden beslöt vid sitt möte 14.2 om prislistan för bollhallen och avskaffandet av motionskortet.

Hall för sju grenar

Den nya hallen för inomhusmotion, den s.k. bollhallen som byggs i Kuppis kan fr.o.m. 1.1.2018 användas som en tränings- och tävlingsplats för sju inomhusgrenar: futsal, korgboll, handboll, volleyboll, innebandy, badminton och gymnastik.

Hallen lämpar sig för tävlingsidrotten som siktar mot toppen och där kan man också ordna idrottsevenemang på både nationell och internationell nivå. Hallen rymmer nästan 3000 åskådare. Matcher på högsta serienivå kan också spelas på två av tre planer så att åskådarkapaciteten är 1200-1700 beroende på grenen. På de tre spelplanerna i hallen kan man också träna olika idrottsgrenar samtidigt. I samband med turneringar möjliggör tre intilliggande planer ett stort antal spel och funktioner på samma ställe.

Barnen tränar fortfarande gratis

De årliga kostnaderna för hallen är avsevärda för staden och de totala kostnaderna kommer att uppgå till ca 1,6 miljoner euro. Något högre priser för hallen beror på att hallen har en mer högklassig utrustning och bättre möjligheter att ordna evenemang än andra motionsplatser. 

För vuxna är all användning av lokaler avgiftsbelagd och för evenemang med inträdesavgifter uppbärs en förhöjd lokalavgift. Träningsverksamheten för vuxna kostar 36 euro per timme på en spelplan. Vid evenemang med inträdesavgifter är avgiften 54 €/timme.

Till de största användargrupperna hör barn och ungdomar samt bl.a. skolelever och grupper från idrottsakademin för vilka det är gratis att träna i hallen. Träningen för barn och ungdomar under klubbturer är fortfarande gratis liksom i alla andra lokaler vid Åbo stad. Timmesavgiften för idrottsevenemang som är avsedda för barn och ungdomar kommer att vara 36 euro på en plan.

Åbo stads andra bollhallar erbjuder även i fortsättningen ett utmärkt alternativ i fråga om spel för barn och ungdomar samt hobbyverksamhet och evenemang.

Idrottsdirektören beslutar om andra än idrottsevenemang. För icke-idrottsliga evenemang uppbärs en tredubbel lokalavgift för vuxenevenemang med inträdesavgifter. Ett icke-idrottsligt evenemang som varar hela dagen kostar 6 804 € i hallen.

Idrottsnämnden beslöt att prislistan för Kuppis nya hall för inomhusmotion träder i kraft 1.1.2018.  Dessutom beslöt idrottsnämnden att en utredning om möjligheterna att uppbära en förhöjd avgift för de evenemang som ordnats av utsocknes aktörer föreläggs idrottsnämnden vid nästa möte.

Motionskortet avskaffas

Idrottsnämnden beslöt på sitt möte att avskaffa motionskortet så att man inte längre kan ladda nya produktladdningar på kortet fr.o.m. 1.6.2017. Den resterande summan på det gamla kortet kan användas på andra ställen med undantag av Impivaara simhall och Samppalinna simstadion.

Om en kund vill använda de inträdesavgifter och produkter som laddats på kortet vid Samppalinna simstadion kan de överföras till armbandet som kunden löser ut till priset av 8 euro. Motionskortets inköpspris (5 €) kompenseras inte eftersom kunderna har hunnit använda kortet i drygt fem år.

Försäljningen av motionskorten upphörde redan för drygt fem år sedan då det ersattes med ett motionsarmband. På fem år har armbanden sålts hela 59 000 stycken. När laddningen på motionskorten gått ut övergår man till att använda motionskortet på alla idrottsplatser.

 

Idrottsnämndens möte var 14.2.