Arbetsveckan vid Meyers Åbovarv började med pompa och ståt på måndagen då byggandet av två nya fartyg inleddes. Det nya Mein Schiff är färdigt för leverans våren 2018 och Det nya Mein Schiff 2 år 2019. Meyer Turku tillverkar fartygen till rederiet TUI Cruises. Fartygen har planerats i samarbete med rederiet och varvet.

De nya Mein Schiff-fartygen i ett nötskal

Längd: cirka 315,7 m
Bredd: cirka 35,8 m 
Storlek: cirka 111 500 GT 
Djupgående: ca 8 m  
Däck: 16  
Passagerare: ca 2894  
Besättning: 1000  
Hemmahamn: Malta 
Motorer: Marine electric diesel, 28000 kW 
Hastighet: ca 21 knop  
De nya fartygen kommer att ersätta de nuvarande kryssningsfartygen Mein Schiff 1 och Mein Schiff 2

www.meyerturku.fi

Wybcke Meier i blå hjälm sätter sig ner i arbetsstolen och startar plasmaskäraren med ett knapptryck. Den stora plasmaskäraren börjar röra sig smidigt och biter sig in i metallen som ligger gömd i vattenbassängen.

Verkställande direktören för rederiet TUI Cruises Meier har symboliskt påbörjat fartygsbyggandet som resulterar i att Det nya Mein Schiff 2-kryssningsfartyget lämnar Meyers Åbovarv under år 2019.

Med mynt önskas lycka till på färden

Lite senare nitar Wybcke Meier sammanbitet en liten myntpåse på kölbotten. Kölen kommer att stabilisera det nya Mein Schiff 1-fartyget som står färdigt våren 2018.

Efter Meier står Meyer Turkus vd Jan Meyer på tur att nita mynten. Lyckomynten som sänkts ner på kölbockarna tas bort efter sjösättningen. De placeras senare på ett färdigt fartyg för att bringa lycka.

Mer längd, fler möjligheter

De nya Mein Schiff-fartygen kommer att vara längre än sina föregångare. De tidigare fartygen i serien är 295 meter långa medan de nya fartygen är 315 meter långa.

Enligt Meyer Turku gör längdökningen det möjligt att planera interiören på nytt. De nya fartygen tar nästan 2900 passagerare.

- När det nya Mein Schiff 1 och Mein Schiff 2 övergår i passagerartrafiken har en av världens modernaste flottor. Båda fartygen är innovativa och de har byggts på ett miljövänligt sätt, informerar vd för TUI Cruises Wybcke Meier.

För tillfället förbereds Mein Schiff 6-fartyget vid Åbovarvets utrustningskaj. Det är nästa fartyg som färdigställs i Mein Schiff-serien.

Stadsdel/Område: