I Finland infördes ett produktionsincitament för den audiovisuella branschen i början av året. Incitamentet är ett så kallat kompensationssystem där ett produktionsbolag beviljas kompensation för alla löner och köp av tjänster. Kompen-sationen är högst 25 procent av kostnader som uppstått i Finland.

Vad och hur?

Incitamentet kan ansökas av både internationella och inhemska produktioner för långfilmer, dokumentärer, fiktioner i serieformat och animationsfilmer. De produktioner som är berättigade till stödet ska uppfylla de minimikostnader som godkänts för systemet i Finland, samt minibudgetar för hela produktionen. Finlands konkurrensfördelar gentemot andra länder är att kompensationssystemet är snabbt och det är lätt att ansöka om kompensation samt mångsidiga inspelningsplatser, fungerande infrastruktur och högklassigt kunnande i både live-action-produktioner och animationsproduktioner.

Produktionsincitamentet ökar omsättningen, sysselsättningen och internationaliseringen inom av-branschen

Produktionsincitamentet kan till och med fördubbla antalet stora produktioner på ett par år. Detta skulle öka omsättningen för inhemska företag med drygt 40 miljoner euro. De ökade produktionsmängderna främjar utvecklingen av branschen och ökar sysselsättningen på olika håll i Finland, för internationella och inhemska produktioner spelas in där det finns lämpliga inspelningsplatser och fungerande service.

Förutom proffs inom kulturbranschen förutsätter filmproduktionen nästan alltid också användningen av ljud- och bildutrustning, digital bild- och ljudbehandling, byggnads- och inredningstjänster, maskerings- och friseringstjänster, kläd- och sömnadstjänster, logistiktjänster samt restaurang- och inkvarteringstjänster. Med hjälp av produktionsincitamentet skapas nya arbetstillfällen särskilt för sådana branscher och regioner där arbetet är säsongartat eller där det annars finns få arbetstillfällen.

Kompensationssystemet har också effekter på utvecklingen av den internationella kompetensen hos professionella och serviceföretag inom den audiovisuella branschen. Förvärvet av internationella produktioner förstärker kompetensen inom branschen och ökar möjligheterna för den finländska av-branschen att skapa internationella nätverk. Nätverken skulle i sin tur underlätta exportmöjligheterna för den finländska audiovisuella branschen.

För marknadsföring av incitamentet svarar ett omfattande konsortium inom av-branschen

Produktionsincitamentet administreras av Innovationscentret Tekes som konkurrensutsatte marknadsföringen av produktionsincitamentet i december. Konkurrensutsättningen vanns av konsortiet: Västra Finlands filmkommission (Turku Science Park), Finlands filmstiftelse, Satu ry och Pohjois-Suomen elokuvakomissio (Business Oulu) samt underleverantörerna i konkurrensutsättningen Finnanimation ry, Itä-Suomen elokuvakomissio (Josek) och Kaakkois-Suomen elokuvakomissio (Cursor).

Marknadsföringsavtalet ingicks 20.1.2017 och konsortiet inleder sitt arbete omedelbart. Incitamentet marknadsförs i Göteborg genast nästa vecka och på filmfestivalen i Berlin i början av februari. Meningen är att resa omkring på marknadsföringsevenemang för film- och tv-branschen, festivaler och evenemang i Asien, Europa och Nordamerika för att inte glömma finländska evenemang för proffs.

Marknadsföring behövs, för vetskapen om incitamentet, inspelningsplatserna och kompetensen i Finland gör det möjligt att spela in internationella filmer i Finland.

Nyckelord: