Förändringarna gäller förseningsavgifter. Förseningsavgiften höjs från 25 till 30 cent/lån/dag, och avgiftstaket per lån höjs från 7,50 till 9,00 euro.

Nyckelord: