Huvudbiblioteket har införskaffat en apparat som förstorar text eller bild till önskad storlek.

Den elektroniska förstoringsapparaten (NORDIC EYE-Tempus HD) är försedd med kamera och en skärm som förstorar text eller bild till önskad storlek.

Bildskärmens färgurval lämpar sig även för personer med färgblindhet. Läs-TV:n får användas av alla bibliotekets kunder. Apparaten behöver inte reserveras. Nyhetstorgets personal hjälper till vid behov.