Det utomordentligt framgångsrika näringslivet ger just nu flykt åt tillväxten i Åboregionen.
  • Sysselsättningseffekten av marinindustrin och den tillverkande industrin med alla återverkningar i Åbo och Sydvästra Finland kommer att vara upp till 30 000 personer fram till mitten av 2020-talet.
  • Enligt teknologiindustrins bedömning kommer behovet av att rekrytera högt utbildad personal att fördubblas i området 2017–2021.
  • Valmet Automotive rekryterar över 1 000 nya anställda i år. Ökade resurser behövs för alla verksamheter och personalgrupper. Antalet bilbyggare kommer att öka mest, men också inom arbetsledningen, stödenheten och sakkunniguppgifter ledigförklaras över 100 arbetsplatser, varav en stor del gäller olika produktutvecklingsuppgifter.
  • Meyer Turku kommer att växa från nuvarande 1 600 anställda till cirka 2 000 anställda före 2020. I år anställde företaget drygt 300 personer och nästa år 200 personer. Ersättande rekrytering, dvs. ny personal anställs istället för dem som går i pension, kommer att uppgå till cirka 100 personer årligen under 2017–2020. Sysselsättningseffekten av Meyer Turku med underleverantörer kommer att vara 15 000 personer 2021.
  • Avsikten är att fördubbla kapaciteten vid Sandviks fabrik som tillverkar gruvmaskiner. Bolaget kommer att rekrytera över 100 nya anställda i Åbo.
  • Programvaruhuset Vincit Group från Tammerfors utvidgar sin verksamhet och öppnar ett kontor med hundra anställda i Åbo så snart som möjligt.
  • Rolls-Royce Oy öppnar ett nytt forsknings- och utvecklingscentrum för fjärrstyrda och autonoma fartyg i Åbo.  

Bild: Rolls-Royce