Åbo förskönar stadsbilden med två uppsättningar av Kiss My Turku-ljusbokstäver. Förslag på lämpliga platser tas emot fram till 21.3.

Målet är att ljusbokstäverna ska fungera som ett kännetecken för staden, ett marknadsföringsverktyg samt öka Åbobornas stolthet över sin egen stad.

Bokstävernas höjd är ca 9 x 0,75 meter och de levereras av Booth Group i Lundo. Bokstävernas anskaffningspris är sammanlagt 21 100 euro och skaffas med den avkastning som fonden för stadens förskönelse gett. Enligt stadsstyrelsens beslut våren 2016 används fondens avkastning till att skaffa och placera tillfälliga och bestående ljusinstallationer runtom i staden.

Idén bakom att förverkliga Åbos marknadsföringsslogan i formen av ljusbokstäver kommer ursprungligen från Helsingfors, där MyHelsinki-bokstäverna fått stor synlighet i media. Bokstäverna har synts i offentligheten i bl.a. programmet X Factor då Saara Aalto uppträdde på Senatstorget samt via selfier. I Lyon i Frankrike är en känd turistsevärdhet märkt med texten Only Lyon.

Den ena uppsättningen av bokstäver får en bestående plats i Åbo och den andra uppsättningen används för marknadsföring av olika evenemang. Var ljusbokstävernas bestående plats kommer att vara är ännu öppet. Staden önskar att Åboborna kommer med förslag på lämpliga platser. Platsen bör vara sådan att så många Åbobor och turister som möjligt ser bokstäverna. Förslag på andra lämpliga texter till ljusbokstäver tas ännu emot.

– Det är fint att vi får ett nytt landmärke till Åbo, med vilket resenärer och stadsbor kan fotografera sig. Åbobilder sprids runtom i världen effektivt genom selfier och sociala medier, säger kommunikationsdirektör Saara Malila.

Enligt Visit Helsinki har bilder med ljusbokstäverna med hashtagen #myhelsinki använts på Instagram redan över 50 000 gånger sedan lanseringen förra sommaren. Enligt undersökningen som gjorts av Visit Helsinki har hänvisningarna till Saara Aalto + Helsingfors via digitala nyhetsmedier nått 1,7 miljarder personer i december 2016. Reklamvärdet för dessa hänvisningar uppgår till hela 15 783 600 euro.

Stadens enkät om ljusbokstävernas placering är öppen till 21.3 här.