Man kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken året runt, minst fyra månader före tidpunkten då behovet av småbarnspedagogik börjar. Om ditt barn behöver småbarnspedagogik i augusti-september 2017, är det dags att ansöka om plats nu!

Du kan ansöka om plats i småbarnspedagogiken inom kommunal eller privat småbarnspedagogik och familjedagvård. Barnet erbjuds småbarnspedagogik i enlighet med familjens behov. För småbarnspedagogiken uppbärs en klientavgift. Inom den privata småbarnspedagogiken används servicesedlar. Därtill kan vårdnadshavarna ordna sitt barns vård med privatvårdsstöd eller kommuntillägg. Dessa former av stöd används för småbarnspedagogisk service i privata daghem, gruppfamiljedaghem och familjedaghem. Privatvårdsstödet ansöks från FPA.

Elektronisk ansökan om plats i kommunal småbarnspedagogik och familjedagvård. 
Med samma ansökan kan du också ansöka om servicesedel.

Servicehandledningen på småbarnspedagogiken skickar beslut om platsen inom småbarnspedagogik eller beviljad servicesedel vid slutet av vecka 19. Om du vill göra ändringar i en ansökan som du redan skickat, ta kontakt med servicehandledningen. Vid behov tar servicehandledningen kontakt med vårdnadshavaren i det skede då ansökan behandlas.

Servicehandledningen på småbarnspedagogiken hjälper i alla ärenden som gäller ansökan om plats inom småbarnspedagogik i kommunal och privat vård: varhaiskasvatus.palveluohjaus@turku.fi, telefonrådgivning, vardagar 9.00–15.00. tfn: 02 262 5610.

Mer information:

Barnens dagvård och förskoleundervisning

Dagvårdsavgifter och servicesedel