Utmärkelserna gick till Paco Diop, Fölis chaufförer med invandrarbakgrund och Åbo universitets och Åbo Akademis omfattande frivilligarbete.

I tiotals förslag från Åboinvånare beskrevs Årets nyåbobo 2017, Paco Diop, som en hjälpsam, vänlig, flitig och ärlig man som utför ett värdefullt och osjälviskt arbete bland Åbobarn.

I fjol har Diop bland annat grundat idrottssällskapet Lasten urheiluseura ry som tränar speciellt invandrarbarn och framför allt flickor. 

Paco Diop har flyttat från Senegal till Finland för tio år sedan. Förutom som ungdomstränare arbetar han också på daghemmet vid sidan av sina studier. Diop studerar franska på Åbo universitet och utexamineras som lärare i år.

Utmärkelsen Årets mångkulturella handling delades ut till Föli och universitetens frivilligarbete

-Invandrarchaufförerna på Åboregionens kollektivtrafik Föli är exemplariska, vänliga, plikttrogna och engagerade i sitt arbete samt respekterar sina kunder, lyder motiveringen.

Det mångkulturella rådet är ense om att chaufförerna med invandrarbakgrund i stor utsträckning gör det mångkulturella Åbo synligt i sitt arbete och minskar fördomar med sin positiva attityd mot sitt arbete och sina resenärer. Betydande är också den roll som Föli spelar som arbetsgivare. Cirka en tredjedel av chaufförerna är nyåbobor och dessutom är chaufförsjobbet eftertraktat.

Chaufförerna med invandrarbakgrund i stor utsträckning gör det mångkulturella Åbo synligt i sitt arbete.

-Genom att också prisbelöna universitetens frivilligarbete för sitt mångkulturella arbete vill vi lyfta fram att flera Åbobor anser det vara meningsfullt att samarbeta med dem som söker asyl här och att vara med om att integrera nykomlingarna i samhället, sammanfattar ordförande för Mångkulturella rådet i Åbo Muhis Azizi.

Åbo universitets och Åbo Akademis studerande, ämnesorganisationer, fakulteter och anställda har ordnat flera evenemang, seminarier, projekt och utbildningar med anknytning till situationen för asylsökande.

De har arbetat tillsammans med nyåboborna, inte uppifrån och neråt.

Universiteten har också deltagit aktivt i samhällsdebatten om de asylsökandes ställning och framtid i Åboregionen, Finland och Europa och gått i bräschen för dem med svagare ställning, bildning, rättvisa och frihet. Som värdepåverkare har de olika aktörerna vid universiteten gjort intryck såväl i som utanför Åboregionen.

Från vänster Mohamed Hisham Abdulgafor, Linda Bäckman, Hasan Ali Al-Rubaye Åbo Akademi,  Ilir Durmishaj (Föli), Nana Blomqvist (Åbo Akademi), Timo Toljala ja Susanna Sutinen (Åbo universitet), Årets nyåbobo Paco Diop, Carina Gräsbeck (Åbo Akademi) och Kari Lehti (Åbo universitet).

Valet gjordes av Mångkulturella rådet i Åbo

Årets nyåbobo och mångkulturella handling valdes redan för 12:e gången. I år gjordes valet för första gången av Mångkulturella rådet i Åbo bland de förslag som Åbobor lämnats in.

- Åboborna hade lämnat in en stor mängd goda förslag till både årets nyåbobo och årets mångkulturella handling, säger Muhis Azizi. -De som fått utmärkelsen 2017 gör Åbo till en ännu mer tolerant och bättre stad för sina invånare.

Utmärkelserna delas ut vid en fest för nya medborgare 28.3.2017

Stadsfullmäktiges ordförande Seppo Lehtinen delar ut utmärkelserna tisdag 28.3. vid en fest för nya finska medborgare i FBK-huset i Åbo. Festtalet hålls av direktör för Migrationsinstitutet Tuomas Martikainen och invandrarens anförande hålls av Vadim Bessonoff.

I festen som är gemensam för Åboregionens kommuner deltar ca 400 nya invånare som fick finskt medborgarskap i fjol.

Åbo som banbrytare

Åbo var den första kommun i Finland som ordnade en fest för sina nya medborgare år 2004. Festen har varit regional sedan 2014. Bakom idén till festen står Hülya, Hissu, Kyto som arbetat och fortfarande arbetar för invandrarna på ett banbrytande sätt.

I år har Inrikesministeriet, Kommunförbundet och Migrationsverket inspirerade av Åbo stad rekommenderat alla kommuner att Finlands 100-årsjubileum till ära uppmärksamma nya finska medborgare enligt jubileumsårets tema ”Tillsammans”. Cirka 10 000 personer beviljas finskt medborgarskap årligen.