Skoltrygghetsprogrammet VarTu som inleddes år 2013 får en fortsättning med nya utbildningsdagar 28.–30.3.2017. 52 säkerhetsansvariga har anmält sig till utbildningarna, som riktar sig till säkerhetsansvariga i Egentliga Finlands grundskolor.

Ytterligare information om projektet

Vuonna 2013 aloitettu VarTu-kouluturvallisuushanke saa jatkoa uusilla koulutuspäivillä 28.–30.3.2017. Varsinais-Suomen peruskoulujen turvallisuusvastaaville suunnattuihin koulutuksiin on ilmoittautunut 52 turvallisuusvastaavaa.

Kevään 2017 koulutuspäivien aiheina ovat kulttuurien väliset eroavaisuudet, rakenteellinen paloturvallisuus ja radikalisoituminen. Osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua pelastuslaitoksen tarjoamaan alkusammutuskoulutukseen ja tutustua pelastuslaitoksen paloautokalustoon.

Koulutus ja koulutuksessa jaettava materiaali ovat ilmaisia. Koulutukset järjestetään Luolalan paloasemalla Naantalissa.

Kertaus syksyn 2016 koulutuksista

Edelliset VarTu-koulutukset järjestettiin syksyllä 2016. Koulutuspäiville osallistui yhteensä 61 koulujen edustajaa. Koulutuspäivien aiheina oli mm. liikenneturvallisuus ja opastus pelastussuunnitelman laadintaan. Pelastuslaitos jatkoi myös koulujen kautta kotiin lähetettävien turvallisuuskyselyiden lähettämistä. Kysely lähetettiin kaikille peruskouluille ja on tarkoitettu 2., 5. ja 8. luokka-asteille. Kyselyn tarkoituksena on pohtia oppilaiden kotien turvallisuusasioita.

Koulutukset ovat osa VarTu-kouluturvallisuushanketta, joka perustuu kumppanuusajatukseen, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Kumppanuuskouluille tarjotaan koulutusten ja neuvonnan lisäksi mahdollisuutta verkostoitua muiden koulujen turvallisuusvastaavien kanssa. Pelastuslaitos odottaa puolestaan kouluilta sitoutumista henkilöstönsä, oppilaidensa ja heidän kotiensa turvallisuustietouden parantamiseen oman koulunsa osalta.

Kaikkia Varsinais-Suomen peruskoulujen rehtoreita on lähestytty kutsulla, jossa heillä on mahdollisuus ilmoittaa koulunsa pelastuslaitoksen kumppaniksi. Turvallisuuskoulutuksien sisältö perustuu kouluilta tulleisiin toiveisiin.

Nyckelord: