Samlingspartiet behöll sin ställning som största parti i Åbo stadsfullmäktige. Det näst största partiet blev De Gröna. Även Vänsterförbundet utökade sina mandat.

 

Valdeltagandet i Åbo steg med 3,4 procentenheter jämfört med föregående kommunalval. År 2012 var valdeltagandet 55,6 procent och nu 59,0 procent.

Flest röster av kandidaterna i Åbo fick Li Andersson (VF) 6 374, Ville Niinistö (Gröna) 3 769 och Petteri Orpo (Saml) 2 693.

Åbo stadsfullmäktige består av 67 fullmäktigeledamöter varav 23 är nya ledamöter. Av fullmäktigeledamöterna är 51 % män och 49 % kvinnor.

Det nya fullmäktige inleder sin mandatperiod 1.6.2017.

Mer detaljerade resultat på Yles resultattjänst