I likhet med ifjol lånar huvudbiblioteket ut cyklar.
  • Återlämna under samma dag (inga nattlån)
  • Det går inte att reservera en cykel
  • Endast för 15 år fyllda. Under 15-åring kan låna en cykel om vårdnadshavaren är närvarande och har sitt eget bibliotekskort med.
  • Vid lån av cykel skall låntagaren förutom bibliotekskortet ha ett identitetsbevis med fotografi. Identitetsbeviset hålls kvar i biblioteket som pant tills låntagaren återlämnat cykeln.
  • För cyklarna uppbärs en högre förseningavgift än för övrigt biblioteksmaterial.

Cyklarna kan lånas med bibliotekskortet för en dag i taget under sommarperioden 18.4 – 30.9. Cyklarna lånas ut på huvudbibliotekets reception, dit de också returneras. Biblioteket har åtta cyklar, varav en är en elcykel.