Det kan förekomma avbrott i nätbiblioteket och lånetjänsterna lör. 22.4 kl. 10-13 p.g.a. serverunderhåll.

I meröppetbiblioteken kan störningar förekomma under hela helgen. Vi beklagar besväret!