Utvecklingen av digitala tjänster har redan i fjol lyfts fram som ett av Åbo stads spetsprojekt. De digitala tjänsterna utvecklas genom ett aktivt samarbete, såväl inom staden som på riksnivå. De kommande användarna av dessa tjänster spelar också en nyckelroll vid utvecklingen av tjänsterna.

Digitaliseringen berör hela stadens utvecklingsarbete. I Åbo genomför man bl.a. flera nationella digitaliseringsprojekt. Till exempel den e-tjänst som staden håller på att utveckla planeras utifrån nationella, lagstadgade lösningar, såsom identifierings-, betalnings- och meddelandeförmedlingsfunktioner.

- Åbo har varit en föregångare i många nationella lösningar och samtidigt röjt väg för andra aktörer. Till exempel den lagstadgade överföringen av information om tjänsterna till ett nationellt system genomförs i Åbo med hjälp av en teknisk lösning, som de andra aktörerna kan ta i bruk tillsammans med webbtjänstens öppna källkod, berättar projectchef Päivi Saalasto.

Inom stadens olika sektorer utvecklas de digitala tjänsterna på ett sätt som beaktar hela stadens utvecklingsarbete och gör de interna processerna mer strömlinjeformade. Till exempel digitala välfärdstjänster som en del av en nationell lösning samt möjlighet att sälja digitalt kartmaterial håller på att utvecklas. Digitaliseringen spelar också en viktig roll vid utvecklingen av undervisning och uppfostran.

Digitala lösningar för fritiden

Den digitala utvecklingen anknyter inte enbart till de lagstadgade tjänsterna. I år har man bl.a. redan uppdaterat hobbysökningen så att den bättre handleder användaren. Tack vare detta är det lättare för vem som helst att hitta en hobby för sig själv eller t.ex. för en familjemedlem. Eftersom hobbysökningen är öppen för alla hobbyer kan föreningar och olika grupper använda tjänsten för att berätta om de möjligheter som de erbjuder.

- Utvecklingen av hobbysökningen som en del av spetsprojektet för servicehandledning är en viktig, konkret del av ett nytt, förebyggande arbete, säger Taina Kaila, projektchef för spetsprojektet för servicehandledning.

När det nya naturumet i Runsala på hösten öppnar sina dörrar tar man också i bruk en helt ny digital lösning som en del av naturumets verksamhet. Digitaliseringen kommer att synas både inne i naturumet och som olika digitala tilläggstjänster längs naturstigen.

Det digitala utvecklingsarbetet är i full gång även på museer, bibliotek och i ungdomstjänster. I det sistnämnda utreder man till exempel möjligheten att införa ett digitalt ungdomskort.

Stöd för användningen av digitala tjänster

Användningen av digitala tjänster stöds i Åbo bl.a. med projektet AUTA, som pågår till slutet av maj. Som en del av det nationella projektet erbjuder Åbo stad i samarbete med Auralan Setlementti, Åbonejdens Andelsbank och Kansalaisen IT-tuki handledning i användningen av digitala tjänster på hälsostationerna i centrum och Runosbacken. Man har redan fått goda erfarenheter av försöket som inleddes i april.

- Vår personal är gärna med om att handleda Åbobor i alla åldrar i användningen av digitala tjänster. Med hjälp av nätbankskoder är det lätt att uträtta olika ärenden, och modet att använda de olika tjänsterna ökar i och med att man tränar tillsammans. Om man ännu inte har bankkoder, lönar det sig att hämta dem på den egna banken för att lättare kunna uträtta olika ärenden, berättar förändrings- och framtidsdirektör Irma Hyvärinen.