Staden för dialog med sina invånare på många olika plan. Förutom traditionella höranden har invånarna möjlighet att använda en feedbacktjänst som har visat sig vara ett lätt sätt att vara i kontakt med staden. Digitala tjänster och möjlig-heter till delaktighet främjas i tätt samarbete med invånare och t.ex. med andra kommuner.

Invånarna är särskilt intresserade av sitt eget bostadsområde och nu har man lanserat två nya appar med vars hjälp man kan utvärdera om bostadsområden och rutter sköts i rätt tid och på rätt sätt.

-Människor i olika åldrar måste höras på olika sätt. Barn och ungdomar nås på andra kanaler och på andra sätt än äldre människor, berättar underhållschef Mari Helin som deltagit i utvecklingsarbetet Bra vardagsmiljö.

I staden jobbar man hårt för att servicen ska kunna vara ännu lättare tillgänglig t.ex. på webben. Utvecklingen av digitala tjänster är en av stadens spetsprojekt och som resultat av detta har vi en turku.fi-webbplats som är ännu mer servicevänlig

Källkoder och gränssnitt kan användas fritt av företag och sammanslutningar

För en månad sedan delade Åbo källkoden till sin webbtjänst turku.fi så att den är öppen för alla. Dessutom har Åbo delat källkoderna till webbtjänsten munpalvelut.fi och möbelåtervinningssystemet så att företag och sammanslutningar fritt kan utnyttja dem och utveckla vidare. Nu öppnades ett gränssnitt för feedback. I och med att gränssnittet för feedback öppnades kan offentlig feedback läsas nu i ett öppet gränssnitt.

-Via gränssnittet kan man söka offentlig feedback som lämnats in av stadsbor. Feedbacktjänsten tar emot ris och rosor samt utvecklingsförslag gällande stadens tjänster, verksamhet och beslutsfattande, berättar planeraren Marjo Marjamäki.

Antalet feedback som staden tagit emot har mer än tredubblats sedan feedbacktjänsten togs i bruk 2012. År 2016 kom det in 19 772 feedbackmeddelanden varav 10 375 stycken var offentliga. Feedbacktjänsten styr stadens verksamhet direkt t.ex. så att när en invånare anmäler sopkärlen är fulla eller att det finns en grop i vägen, feedbacken som uppdrag går direkt till rätt instans, i det här fallet till stadens underhåll.

Projekt gör staden mer servicevänlig

Förutom koddelning samarbetar kommunerna allt intensivare med varandra. Åbo medverkar kraftigt i digitala reformer på nationell nivå, bland annat genom att vara bland de första som tar i bruk den nya e-betalningen i stället för egna lösningar.

Spetsprojektet för utveckling av digitala tjänster går ut på att som en fortsättning på servicekartan och e-betalningarna utveckla hobbysökning, digital planläggning och invånarkontona där kommuninvånarna kan hantera sina egna uppgifter och ärenden, berättar programdirektör Päivi Saalasto.

Då invånartjänsterna byggs upp, effektiveras också det interna arbetet och det blir lättare att ta fram aktuell information till stöd för ledningen.