Under sammanslutningens första skede sker inga ändringar i vårdpersonalen eller psykiatrins enheter. Ändringar kommer att ske i klientavgifterna. Enheternas trådtelefonnummer kommer även att ändras.

Lisätiedot:

Åbo stads enheter för mentalvårds- och missbrukarservice inom psykiatriska specialsjukvården sammansluts med psykiatrin vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt den 1 maj 2017. Boendeservicen, missbrukartjänsterna och hälsorådgivningsbyrån Milli är i fortsättningen också en del av Åbo stads tjänster. 

Sammanslutningen möjliggör det omfattande utvecklingsarbete som planerats för det psykiatriska området redan sedan år 2014.

De psykiatriska enheter och den personal som vårdar dig förblir desamma i sammanslutningens första skede

Utvecklingsarbetet ger dock också upphov till vissa förändringar och om dessa informeras separat. Gemensamma sjukhus- och poliklinikutrymmen i anknytning till Åucs Stamsjukhus planeras att ordnas om ca 4–5 år.

En del telefonnummer ändras

Trådtelefonnumren för psykiatrins enheter ändras, de gamla mobiltelefonnumren förblir däremot de samma. Information om de nya numren får du av din vårdenhet i samband med vården.

Från början av maj 2017 förs man från Åbo stads webbplats för mentalvårds- och missbrukarservice vidare till webbplatsen för psykiatri vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. På dessa webbsidor hittar du också Åboenheternas nya telefonnummer.

Även sjukvårdsdistriktets telefonväxel (02 313 0000) förmedlar samtalen vidare till de rätta enheterna.

Boendeservice, missbrukartjänster och hälsorådgivningsbyrån Milli är i fortsättningen också en del av Åbo stads tjänster. 

Patientdatasystemet byts ut

Patientdatasystemet som används inom psykiatrin kommer att bytas ut men informationsgången kommer inte att påverkas av detta. De behandlande personerna kan utgående från sina rättigheter se patientuppgifter även i det tidigare systemet då patienten gett sitt samtycke till att uppgifterna förs in i ett regionalt gemensamt register samt i Kantas patientdataarkiv.

Små ändringar i klientavgifterna

Vårddagsavgiften för vård på avdelning sjunker från 22,80 euro till 20,20 euro. Måltidsavgiften inom psykiatrisk vård på dagtid upphör och den nya avgiften för dagvård är 8,80 €. Inom öppenvården uppbärs ingen poliklinikavgift. För ett outnyttjat besök som inte annullerats uppbärs dock en avgift på 45,50 €. Faktureringen av räkningarna överförs 1.5.2017 till sjukvårdsdistriktet. Mer information om klientavgifterna hittas på sjukvårdsdistriktets webbplats.

Ny patientombudsman

Den nya patientombudsmannens kontaktuppgifter hittas på webbplatsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Var hittas mera information?

Mera information får du av vårdpersonalen. I början av maj 2017 finns information om psykiatrin på sjukvårdsdistriktets webbplats: http://www.vsshp.fi/sv/