I denna broschyr har vi samlat in kontaktuppgifter och exempel på olika aktiviteter som riktar sig speciellt till Åbobor över 60 år. Bekanta dig med innehållet och delta i stadens, föreningarnas och församlingens aktiviteter!

Mera information

I Åbo finns det rikligt med aktiviteter för seniorer, t.ex. olika slags grupper, träffar, vänverksamhet och rådgivning om olika teman.

I denna broschyr har vi samlat in kontaktuppgifter och exempel på olika aktiviteter som riktar sig speciellt till Åbobor över 60 år. Bekanta dig med innehållet och delta i stadens, föreningarnas och församlingens aktiviteter!

Broschyren är gjord inom Åbo Stadsmissions projekt ”Asiakkaan polku” tillsammans med de aktörer som är med i broschyren. Projektet finansieras av STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral).

Mera information om broschyren eller om projektet: info@tukenasi.fi eller katja.laine@tukenasi.fi

Nyckelord: