Antalet internationella kongressbesökare ökade avsevärt i Finland år 2016. Enligt besökarantalet är Åbo Finlands tredje populäraste kongresstad.

Finländska kongresstäder i top 5

Antal besökare 2016

  1. Helsinki 60 790
  2. Tampere 10 797
  3. Turku 6 299
  4. Jyväskylä 4 540
  5. Oulu 4 208

Evenemangs- och kongresstjänster: meetturku.fi

Mätt med antal internationella kongressbesökare blev året 2016 alla tiders rekordår i Finland. Antalet kongressbesökare uppgick till totalt drygt 101 500 personer. Besökarmängden ökade med drygt 33 procent jämfört med året innan. 

Enligt Mervi Toivonen från Finland Convention Bureau behövs det mycket långsiktigt arbete för att uppnå resultaten. För att kunna upprätthålla den exceptionella tillväxten måste man se till att det finns tillräckligt med hotellkapacitet även i framtiden. 

– Det är inte lätt att få stora internationella kongresser till Finland. Ansökningsprocesser i fråga om kongresser ka ta länge och dessutom är konkurrensen hård internationellt sett. Resultaten ger vid handen att vi framför allt på lång sikt har lyckats med att få evenemang hit, säger Toivonen.

Globalt sett är kongressarrangörerna i allt högre grad intresserade av andra orter än bara huvudstäder.

Mervi Toivonen

Att antalet kongressbesökare fortsätter att öka har också en stor ekonomisk betydelse. En internationell kongressdelegat spenderar i medeltal 1635 euro i det land man besöker. Detta är fyra till fem gånger mera än en vanlig turist. Statistiskt sett spenderade således de över 100 000 personer som deltog i kongresser i Finland ifjol nästan 166 miljoner euro varav 10,3 miljoner spenderades i Åbo.

– Globalt sett är kongressarrangörerna i allt högre grad intresserade av andra orter än bara huvudstäder. Statistiken visar att Finland har flera goda kongresstäder vars dragningskraft har identifierats internationellt. Det här är en utmärkt sak för Finland som kongressland, konstaterar Toivonen.

– Kongresstaden Åbos trumfkort är Logomo och hotell och möteslokaler längs Aura å. Åbo stadsteater som på hösten blir färdig efter renovering ordnar också i fortsättningen fina fester och möten så att framtiden ser ljus ut, gläder sig Åbo stads evenemangs- och kongresschef Sari Ruusumo.