Gasum skaffar en långtradare som drivs med LNG för avfallshanteringen i Åbo. Det har varit möjligt att tanka LNG, dvs. flytande naturgas, i Åbo sedan förra hösten vid gastankningsstationen intill hamnen.

CIVITAS ECCENTRIC:
Åbo, som är Finlands första CIVITAS-stad, har förutsättningarna för att utvecklas till en verklig internationell modellstad för hållbara lösningar.  Inom det fyraåriga projektet (2016-2020) CIVITAS ECCENTRIC, som finansieras av EU:s Horizon 2020, utvecklas smart trafik. Inom projektet utvecklas den eldrivna trafiken, användning av biogas, samutnyttjande av bilar och cyklar, samt modellen Mobilitet som en tjänst (Mobility as a Service, MaaS). Projektets tyngdpunktsområde är Kuppis. Läs mer.

Den Scania G 340 LA4x2MNA som Gasum anskaffar och som drivs med LNG kommer att transportera avloppsslam från avloppsreningsverket på Kakolabacken till Toppå biogasanläggning. Avståndet mellan dessa två är 16 kilometer och LNG-långtradaren kommer att avlägga denna sträcka 5–6 gånger per dag, fem dagar i veckan. Den nya långtradaren ersätter en diesellångtradare som tidigare kört samma sträcka.

– Detta är Scanias första gaslastbil som drivs med LNG i Finland. Efterfrågan på gasbilar har ökat betydligt under det senaste året och det verkar som om efterfrågan kommer att fortsätta att öka. Att uppmärksamma miljöfrågor är en viktig faktor också inom transportbranschen, säger Mika Jukkara, produktchef vid Scania Suomi Oy.

I Åbo eftersträvas koldioxidneutralitet bland annat med hjälp av gas

I det EU-finansierade projektet CIVITAS ECCENTRIC som inleddes i september 2016 testas biogasdrivna bilar och en ökad användning av biogas i logistiken. Genom projektet vill Gasum verifiera gasens fördelar för den tunga trafiken och miljön. Även Åbo strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet bland annat genom att göra kollektivtrafiken eldriven och utvidga användningen av biobränsle.

– Åbo har som mål att bli en koldioxidneutral stad senast 2040 och vi vill vara med och främja en ny miljövänlig praxis i Åboområdet. Åbo har förbundit sig att främja trafik med låga utsläpp. Långtradaren som drivs med LNG och som går mellan Kakola avloppsreningsverk och Toppå avfallscentral är ett viktigt tillägg till Åbos cirkulära ekonomi. I Åbo pågår också den första anbudsomgången för att staden ska få tillgång till en gasdriven skåpbil och tre multifunktionella personbilar, säger Åbo stadsdirektör Aleksi Randell.

Miljövänlig LNG kan tankas på allt fler ställen

Scanias gasbil underskrider tydligt Euro 6-utsläppsgränserna. I praktiken uppstår inga kolväten och ingen kolmonoxid överhuvudtaget. Gasbilen ger upphov till betydligt mindre kväveoxider och små partiklar än motsvarande dieselbil. Exempelvis uppstår mindre än en tredjedel små partiklar än vad som är tillåtet enligt Euro 6-utsläppsgränsen. När flytande naturgas används som bränsle, uppstår inga kalkylerade koldioxidutsläpp alls.

– Det var klart att vi skulle välja en bil som drivs med flytande naturgas för stadsförhållandena i Åbo. På så sätt kan vi minska såväl utsläppen ur avgasröret som det buller som lastbilen orsakar, säger Gasums logistikchef Jerkko Jyläntö.

LNG är ett rent bränsle, vilket inte innehåller små partiklar som påverkar den intilliggande luften och vars koldioxid- och kväveoxidutsläpp är små. Finlands första LNG-tankningsstationer finns i Nordsjö i Helsingfors och i Åbo. Två nya stationer öppnas i Jyväskylä och Vanda sommaren 2017. På senvåren börjar Gasum använda också en annan LNG-lastbil från Iveco. Den kommer att transportera gödsel till lokala jordbrukare från biogasanläggningen i Vemo.

LNG-tankningsstationen i Åbo finns på adressen Importleden 2.