Upplever du att digitala hälsotjänster inte är din grej? Hur bokas en läkartid på webben? På hälsostationerna i Runosbacken och centrum ges hjälp i april och maj.

Tillmans med sina samarbetspartner vill Åbo stad med hjälp av olika försök sänka tröskeln för att använda offentliga digitala tjänster. Ett av försöken görs redan i vår då Åbo ordnar handledning och rådgivning i användningen av digitala tjänster för kunderna på hälsostationerna i Runosbacken och centrum. Åbo uppmuntrar alla att använda digitala tjänster, eftersom flera hälsorelaterade ärenden kan skötas självständigt med hjälp av dem. Till exempel receptförnyelser och tidsbokningar kan skötas genom att logga in på webbtjänsten Mina Kanta-sidor och stadens betjäningsportal eHälsoservice, oavsett tid och plats.

Handledare på hälsostationerna i Runosbacken och centrum

På hälsostationerna ges handledning i användningen av digitala tjänster två gånger i veckan: måndagar och tisdagar i Runosbacken kl 9-15 och onsdagar och torsdagar i centrum kl 9-15. Målet är att de nya sätten att sköta ärenden förbättrar klientupplevelsen och samtidigt förstärker invånarnas egen aktivitet.

Förutom Åbo stad kommer de erfarna handledarna från Auralan Setlementti ry, tjänsten Kansalaisen IT-tuki som drivs av studerande och Åbonejdens Andelsbank, varav den sista har särskilt satsat på volontärarbete i Finlands 100-årsjubileums anda.

- För att hedra det hundraåriga Finland erbjuder vi i år alla våra anställda möjligheten att arbeta en dag som volontär. På lokal nivå innebär detta över 300 dagar frivilligt arbete runt om i Åboregionen. Att handleda i digitala färdigheter är ett viktigt tema i frivilligarbetet. Vår webbtjänst hiiop100.fi sammanför volontärer med dem som erbjuder frivilligarbete, berättar ändrings- och framtidsledare Irma Hyvärinen.

Under försöket utvecklas stödet och rådgivningen efter klienternas behov och önskemål.

Ta med bankkoder och egen mobilapparat

Den största nyttan av handledningen fås om klienten har tagit med sig sin egen pekplatta eller smarttelefon. Apparater finns tillgängliga på hälsostationerna om klienten inte har egna med sig.

Varje användare som ska handledas behöver sina personliga bankkoder eller mobilcertifikat för att kunna använda de digitala tjänsterna. Om dessa inte finns, går det inte att logga in på tjänsterna.

- Vi deltar i AUTA-projektet för att kunna uppmuntra klienterna att använda e-tjänsterna. Vi hoppas att det omedelbara stödet på plats får människor att ställa frågor om tjänsten med den inställningen att det inte finns några dumma frågor. När vi handleder försöker vi också förklara olika begrepp så att klienten lättare kan förstå informationstekniken, berättar Sirje Hanski, ansvarsperson för Dikare-verksamheten.

Stöd från många olika håll

Handledningen är en del av finansministeriets AUTA-projekt som ingår i den finska regeringens spetsprojekt om digitalisering. Vid utvecklingen av de digitala tjänsterna ges stöd även till medborgarnas digitala kunnande.

I AUTA-projektet utvecklas rådgivningen och stödet genom olika innovativa försök.

Med hjälp av handledningen som ges på hälsostationerna i Åbo strävar man efter att få stödet så nära vardagen och riktiga situationer som möjligt. Samtidigt testas olika verksamhetsmodeller så att lanseringen av och stödet till stadens egna digitala tjänster bättre kan inriktas i framtiden.

I projektet medverkar också tjänsten Kansalaisen IT-tuki. Tjänsten verkar i Åbo yrkeshögskola och ger samtidigt IT-studerande vid yrkeshögskolan och yrkesinstitutet värdefull erfarenhet av att möta olika kunder och deras behov för till exempel utvecklingen av nya digitala tjänster.

- Åbo yrkeshögskola har hjälpt Åbobor i användningen av digitala apparater och program redan i 13 år. Därför är vi gärna med och förbättrar de digitala färdigheterna och kompetenserna hos klienterna på hälsostationerna i Åbo. Dessutom utvecklar vi egna stöd- och styrmodeller med hjälp av de erfarenheter och praxis som försöken gett oss, fortsätter Marika Säisä, projektchef vid Åbo yrkeshögskola.

Under våren får klienterna i samband med AUTA-projektet stöd i användningen av mobilcertifikat på samservicekontoret Monitori i Skansen.

Mer information:

Stadsdel/Område: