I Åbo har man kommit överens om platsfördelningen efter kommunalvalet. Alla grupper god-kände det förslag till platsfördelning som Lauri Kattelus (Saml.), som ledde förhandlingarna, lade fram.

– Jag är mycket glad över att vi kom fram till ett förhandlingsresultat som alla fullmäktigegrupper kan godkänna. Att alla är med ger en mycket positiv signal om att det oavsett meningsskiljaktigheter är möjligt att nå en överenskommelse. Vi har en bra grund att bygga vidare på, säger Kattelus.

Enligt det nya avtalet om platsfördelning ökar antalet vice ordföranden i fullmäktige från tre till fyra. Antalet stadsstyrelseplatser ökar från tretton till fjorton och antalet ledamöter i stadsstyrelsens sektioner föreslås öka till tretton. Dessutom ändras namnet på flera nämnder. Den slutliga platsfördelningen fastställs vid stadsfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2017.

Fördelningen av platserna mellan fullmäktigegrupperna 2017–2021

Stadsfullmäktiges presidium:

 • Ordförande: De gröna
 • Första vice ordförande: Samlingspartiet
 • Andra vice ordförande: Socialdemokraterna
 • Tredje vice ordförande: Vänsterförbundet
 • Fjärde vice ordförande: Centern/Svenska folkpartiet

Stadsstyrelsens presidium:

 • Ordförande: Samlingspartiet
 • Första vice ordförande: De gröna
 • Andra vice ordförande: Socialdemokraterna

Stadsstyrelsens sammansättning:

Samlingspartiet: 4 platser, De gröna: 3 platser, Socialdemokraterna: 3 platser, Vänsterförbundet: 2 platser, Sannfinländarna: 1 plats, Centern: 0,5 platser, Svenska folkpartiet: 0,5 platser.

Centern och Svenska folkpartiet delar på en stadsstyrelseplats och ersättarplats samt platsen som fjärde vice ordförande i fullmäktige i perioder om två år. Närmare beslut i denna fråga fattas senare.

Stadsstyrelsens stadsutvecklingssektion: Socialdemokraterna (ordf.), Samlingspartiet (vice ordf.)
Stadsstyrelsens koncernsektion: De gröna (ordf.), Samlingspartiet (vice ordf.)

Ordförandeskapet i nämnderna:

 • Stadsmiljönämnden: De gröna (ordf.), Samlingspartiet (vice ordf.)
 • Nämnden för fostran och undervisning: Samlingspartiet (ordf.), Socialdemokraterna (vice ordf.)
 • Finska sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning: Socialdemokraterna (ordf.), Samlingspartiet (vice ordf.)
 • Sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning: Vänsterförbundet (ordf.), De gröna (vice ordf.)
 • Svenska sektionen: Svenska folkpartiet (ordf.), Vänsterförbundet (vice ordf.)
 • Social- och hälsovårdsnämnden: Socialdemokraterna (ordf.), De gröna (vice ordf.)
 • Revisionsnämnden: De gröna (ordf.), Vänsterförbundet (vice ordf.)
 • Byggnads- och tillståndsnämnden: Samlingspartiet (ordf.), Socialdemokraterna (vice ordf.)
 • Idrottsnämnden: Socialdemokraterna (ordf.), Samlingspartiet (vice ordf.)
 • Kulturnämnden: De gröna (ordf.), Samlingspartiet (vice ordf.)
 • Ungdomsnämnden: Samlingspartiet (ordf.), Socialdemokraterna (vice ordf.)
 • Direktionen för fastighetsaffärsverket: Socialdemokraterna (ordf.), Samlingspartiet (vice ordf.)

Överkommunala:

 • Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion: Samlingspartiet (Åbo)
 • Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd: Vänsterförbundet (Åbo), Sannfinländarna (Åbo)
 • Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland: De gröna (Åbo)