Food & Fun Turku-festivalen har valts med bland 14 finländska matturismprodukter som en del av spetsproduktpaketet Hungry for Finland. Produkterna valdes ut bland 45 kandidater. De produkter som nu valts marknadsförs på den internationella marknaden.

– Att vi finns med bland spetsprodukterna är en stor sak för oss, i Finland har vi fantastiska matturismprodukter och det känns att utbudet blir bättre år för år. Det är en stor ära att festivalen finns med bland de 14 bästa produkterna och att Kustavin Kipinä kom med bland tio bra produkter, berättar Jouni Kuru som stått för produktionen av evenemanget i fyra år.

– Nyckelrollen i vår verksamhet är samarbete med goda aktörer samt skickliga proffs både i Finland och utomlands. Ingen kan göra det här riktigt bra ensam utan tacket hör till våra partner.

I Finland har vi fantastiska produkter för matturismen

Jouni Kuru

Evenemanget som i fjol lockade drygt 8 000 besökare har blivit en av höstens största restaurang- och matfestivaler i skärgården. Food & Fun fick nu en spetsproduktstatus och är ett av de officiella evenemangen under jubileumsåret Finland 100. Vid utvärderingen användes Visit Finlands internationaliseringskriterier såsom kundorientering, kvalitet, tillgänglighet, tillgång, språkkunskaper, autenticitet, attraktivitet, trygghet och hållbarhet. 

Från Åboregionen valdes Kustavin Kipinä, restaurang Kaskis och restaurang Smör samt Nypotatisfestivalen in i den så kallade Bra produkt-kategorin.

Food & Fun Turku fick ett hedersomnämnande i tävlingen Hungry for Finland 2015 och tävlingen Hungry for Finland genomförs på nytt i år. Tävlingen arrangeras av jord- och skogsbruksministeriet, Visit Finland (Finpro) och MTK. Tävlingen koordineras av yrkeshögskolan Haaga-Helia. Den nationella matturismtävlingen Hungry for Finland är en del av det officiella Finland 100-programmet.