Den allmänbildande utbildningens skeden i Åbo under 140 år finns nu tillgänglig på svenska. Det finskspråkiga historieverket publicerades på sommaren 2015. Boken är skriven av filosofie doktor Kimmo Ikonen.

Delen om allmänbildande utbildning är en välkommen fortsättning på yrkesutbildningens historia, som blev färdig år 2010. Den första delen presenterade yrkesutbildningens skeden ända från barnmorskeutbildningen till den moderna yrkesutbildningen.
– Helheten saknar ännu en tredje del, dvs. en del om småbarnspedagogik, om man tänker på vår sektors struktur. Även den är under arbete, och när den publiceras i juni har vi en riktig trilogi i tre pärmar, gläder sig sektordirektör Timo Jalonen.

”Metervis” med bakgrundsmaterial

Enligt författaren Kimmo Ikonen fanns det så mycket källmaterial att man lätt kunde ha skrivit två delar i stället för en.
– Jag märkte att det finns väldigt mycket skriftligt material om skollivet, vare sig det gäller folkskola, läroverk eller grundskola. Bakgrundsarbetet har främst bestått av genomgången av folkskoldirektionernas protokoll. Jag kan inte säga att jag har läst alla protokoll, men från en period på cirka 140 år i alla fall, räknar Ikonen ut.

Bakgrundsmaterialet har innehållit intervjuer, beskrivningar av skolvärlden, memoarer, tidningsartiklar samt i viss mån elevers synpunkter.
– Man skrev om skolfrågor i tidningar redan på 1800-talet. Det är helt otroligt att det finns beskrivningar av till exempel flickornas pensionatundervisning och andra viktiga vändpunkter både på finska och på svenska. I Åbo stadsarkiv finns det även rikligt med skolplaneringskommitténs dokument eftersom man måste dokumentera ett och annat för länsstyrelsen, som noggrant övervakade planeringsarbetet.

Lättläst men läroboksaktigt verk som mål

Man strävade efter att göra boken lättläst, även om den är en faktabok.
– Bokens sidor får liv av den rika illustreringen, tack vare bildredaktören Lauri Tiikasalo. Texten är också uppdelad i två spalter, vilket gör boken mer lättläst. Och även om boken inte är någon doktorsavhandling, har man varit noga med att ange källorna; boken innehåller 950 källhänvisningar, berättar Ikonen.

För bokens layout ansvarade läraren i den grafiska branschen Markku Pennanen vid vuxenutbildningen i Åbo yrkesinstitut. Han hade tidigare erfarenhet av liknande projekt och hade bland annat gjort layouten för den tidigare nämnda boken om yrkesutbildningens historia.
– Projektet var intressant även om jag först i slutfasen kom med. Redan korrekturet väckte intresse bland mina kolleger och bekanta, eftersom många som gått i skolan i Åbo hade personliga minnen från gångna tider och bekanta skolor, berättar Pennanen.

Boken om den allmänbildande utbildningens historia i Åbo presenterar den lokala utbildningens olika skeden under 140 år, ända från 1872 och införandet av folkskolan till kommunaliseringen av systemet med privata och statliga läroverk samt det nuvarande systemet med grundskola och gymnasier.

-------

Historieverket har i huvudsak utarbetats inom bildningssektorn. Medlemmarna i historiekommittén är tidigare anställda i undervisningsväsendet: läraren i den grafiska branschen Markku Pennanen har ansvarat för bokens layout och ombrytning, och boken är skriven av FD Kimmo Ikonen, som har arbetat länge som historielärare i Nummenpakan koulu. Före detta direktör för Åbo stads svenska undervisningsväsen Bo Rosenberg har översatt boken till svenska.

Ladda ned historieverket:

Kimmo Ikonen, Skolorna i Åbo avspeglar sin tid 1872 - 2012 (pdf)
Historieverket på finska / Kimmo Ikonen, Turun koulut aikansa ilmiönä 1872–2012 (pdf)

Bildningssektorns publikationer