I bangårds- och stationsområdet i Åbo vill man skapa Finlands största upplevelse- och evenemangskoncentration. De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till ca 480 miljoner euro. Projektet Åbo Bangård är 2020-talets fastighets- och stadsutvecklingskoncept. I konceptet har man kombinerat toppteknologi och servicedesign för att skapa upplevelser och evenemang i världsklass och detta särskilt för Åbobornas vardag.

Vad handlar planen om?

  • Ett internationell betydande upplevelse- och evenemangscenter byggs på bangårdsområdet i Åbo.
  • Upplevelsecentret förstärker familjeturism och i planerna ingår bl.a. en nöjespark och lekpark inomhus.
  • Händelsernas mittpunkt är en allaktivitetsarena där det ordnas både nationella och internationella evenemang, såsom konserter, företags- och e-sportsevenemang och festivaler och idrott på is.
  • Därtill kommer det på området att finnas bl.a. kontorsutrymmen, motionsutrymmen, affärslokaler för basbehov i vardagen och ett hotell.
  • På området öppnas också ett Vi-hus (Me-talo på finska) dvs. ett samarbetscenter som förebygger utslagning bland barn och unga.
  • I och med att stadscentret utvidgas till bangårdsområdet uppstår en ny stadsdel med cirka 1 000 invånare.
  • Det är meningen att projektets kostnader på 480 miljoner euro finansieras huvudsakligen med privata medel.

En förutredning om Åbo Bangård-projektet har färdigställts. Syftet med projektet är att skapa en upplevelse- och evenemangskoncentration som väcker intresse både nationellt och internationellt. Tyngdpunkten i planerna är ett upplevelsecenter som är avsett för familjeturismen samt en ny allaktivitetsarena med ca 10 000 läktarplatser och som speciellt är avsedd för idrott på is. Utöver idrottsevenemang ska man ordna konserter och andra stora publikevenemang på arenan. För att främja turismen planerar man att bygga ett tornhotell i området.

– Vi vill vara aktivt med om att utveckla Åbo som en attraktiv koncentration för affärsliv, handel, boende, kultur och turism. Åbo Bangård-projektet innebär en utomordentlig möjlighet att utveckla vår hemstad på ett helhetsbetonat sätt, säger Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja och Saku Koivu.

– Projektet skulle skapa ramar i världsklass och utomordentliga förutsättningar för HC TPS att utveckla sig till en europeisk toppklubb och dess verksamhet kommer att intressera folk både nära och fjärran. Åbo får möjlighet att ta stora steg för att utveckla ishockey och andra sportgrenar, fortsätter trion.

Paananen, Kodisoja och Koivu hör till arbetsgruppen som ansvarade för förutredningen av projektet. De övriga medlemmarna är Timo Everi och projektdirektör Ilkka Kilpimaa. Arbetsgruppen ansvarade för kostnaderna för förundersökningen. Förutredningen har gjorts i tätt samarbete med VR Group som satt i gång projektet.

Bangårdsområdet i Åbo blir en evenemangskoncentration i världsklass

Åbo Bangård-projektet kombinerat med Åbo stadscentrums struktur, stadens framtidsvision, Logomo och Åbohallen skapar en konkurrenskraftig helhet när det gäller att ordna olika evenemang. Samtidigt förbättras utbudet av idrottsplatser för Åboborna ytterligare.

– Bangården är fortfarande det viktigaste sk. brown field-området som delvis är outnyttjat. Åbo saknar en internationellt lockande och attraktiv koncentration för olika evenemang och familjeturism året runt. Logomo har på ett fint sätt byggt upp Åbo som evenemangsstad och nu är det skäl att fortsätta med utvecklingsarbetet, säger stadsdirektör Aleksi Randell.

Förundersökningen av Åbo Bangård-projektet fungerar som utvecklingsplan som inleder en konkret diskussion med olika parter om genomförandet av projektet. I och med att stadscentrum utvidgas till bangårdsområdet uppstår en ny stadsdel med ca 1 000 invånare.

– VR Group har avstått från en stor del av området och har tillsammans med staden kartlagt olika alternativ för att utveckla bangårdsområdet. Vi är mycket nöjda med att det nu har hittats en lösning som är genomförbar både funktionellt och ekonomiskt och som samtidigt stöder sig på Åbo stads visioner i fråga om stadsutvecklingen, säger VR Groups fastighetsdirektör Ari Mäkinen.

Fler arbetsplatser och större skatteintäkter

Enligt projektplanen ska byggandet av bangårdsområdet i Åbo i huvudsak finansieras med privata medel. Den totala investeringen uppgår till ca 480 miljoner euro. Målet är ca 5 miljoner besök årligen.

Projektet skulle ha betydande effekter på sysselsättning och skatteintäkter: enligt uppskattningar i förutredningen skulle inkomsterna under byggfasen bli 17,6 miljoner euro och sysselsättningen skulle öka med 2600 årsverken. Verksamheten skulle ge staden ca 4,8 miljoner i årliga skatteintäkter och verksamheten uppskattas skapa ca 790 arbetsplatser.

Förutredningen och planen för projektet presenterades idag för Åbo stadsstyrelse innan den publicerades. I den följande fasen är målet att föra de nödvändiga diskussionerna och komma överens om villkoren för markanvändningen, påbörja planläggningen och i övrigt fastställa stadens roll i projektet. Jordområdet ägs av VR Group och enligt planen skulle byggarbetet kunna inledas år 2020.

Bilder: Haroma & Partners