Stadsdirektör Aleksi Randell har utnämnts till verkställande direktör för Byggnadsindustrin RT. Styrelsen för Byggnadsindustrin fattade beslut om utnämningen igår den 13 juni och Randell börjar sitt nya uppdrag den 9 november.

– På hösten har jag utan avbrott varit i stadens tjänst i nio år. De senaste sju åren har jag varit stadsdirektör och dessförinnan var jag ordförande för stadsstyrelsen i två år. Att jag har fått leda min hemstad har varit en mycket stor ära och en intressant uppgift professionellt sett, men nu på hösten är det dags att gå vidare i karriären”, berättar stadsdirektör Randell.

– Staden blir aldrig färdig, och alla reformer och projekt som jag har varit med om att starta är inte heller färdiga än. I många avseenden är allt som det ska i Åbo för tillfället och jag kan med gott samvete övergå till nya uppgifter, fortsätter Randell.

Byggnadsindustrin RT rf är en branschorganisation som representerar företagen inom byggnadsbranschen i såväl näringspolitiska som tekniska frågor och i arbetsmarknadsfrågor. Till Byggnadsindustrin RT hör drygt 2 500 medlemsföretag som sysselsätter sammanlagt över 58 000 personer. RT är en av Finlands Näringslivs (EK) största medlemsorganisationer.

– Inom byggnadsindustrin tycker jag är fascinerande att branschen har en stark koppling till hela Finlands konkurrenskraftsutmaningar. Jag är motiverad att arbeta för den hållbara tillväxten och nya arbetsplatser. Branschen genomlever också en intressant brytningstid, motiverar Randell beslutet.

Härnäst diskuteras frågor gällande övergången till nya uppgifter

Stadsdirektör Aleksi Randell har inte ännu lämnat sin avskedsansökan till stadsfullmäktige och härnäst diskuterar stadsdirektören och stadens högsta politiska ledning frågor i anknytning till övergången till nya uppgifter.

– Härnäst diskuterar jag med ordförandena för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen om frågor gällande min övergång till nya uppgifter och efter det är tiden inne för en officiell avskedsansökan. Jag fortsätter att sköta tjänsten tills att någon annan åtar sig uppgifterna eller annat beslut fattas, berättar Randell.

För stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges nyvalda ordförande Elina Rantanen och Lauri Kattelus kom stadsdirektörens besked som en överraskning.

– Sådana här ärenden kan inte riktigt diskuteras på förhand, vilket är förståeligt, men nu när vi har fått besked om saken så inleder vi först diskussionerna med stadsdirektören och efter det diskuterar vi med stadens politiska ledning. Efter sommaren är det dags att fatta beslut, uppskattar Kattelus, ordförande för stadsstyrelsen.

– Stadsdirektör Randell fortsätter tillsvidare arbeta med sina uppgifter normalt och sköter med säkerhet sitt arbete väl såsom han nu gjort under flera års tid, fortsätter Kattelus.

– Stadsdirektör Randell har inte ännu lämnat sin avskedsansökan till stadsfullmäktige och kommer inte genast att lämna sina uppgifter, så vi kan nu i lugn och ro gå igenom detta som kom som en överraskning och diskutera om hur vi går framåt då Randell i november åtar sig det nya uppdraget, kommenterar stadsfullmäktiges ordförande Rantanen.

Mer information ges efter att ovannämnda diskussioner förts.

Nyckelord: