I den svenskspråkiga förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen inleds skolarbetet under läsåret 2017–2018 den 15 augusti 2017. Handel och administration vid Åbo yrkesinstitut inleder läsåret 2017–2018 den 14 augusti 2017.

I den svenskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen inleds skolarbetet den 15 augusti 2017:

  • förskolan kl. 8.30
  • årskurserna 1–6 kl. 9.00
  • årskurs 7 kl. 8.30, årskurserna 8–9 kl. 9.30.

Katedralskolan i Åbo inleder läsåret 2017–2018 den 15 augusti 2017:

  • gymnasiet, samtliga studerande inskription i skolans gymnastiksal kl. 12.00, adress Gamla stortorget 1.

Vid Åbo yrkesinstitut, Handel och administration inleds läsåret 2017–2018 den 14 augusti 2017:

  • årskurs 1 kl.10.00
  • årskurs 2–3 kl. 11.00 

adress Klockringaregatan 9–11