Under sommaren är verksamheten begränsad och vissa avdelningar och enheter är helt stängda.

Hälsotjänster


Hälsostationer

Centrum, Tallbacken (inkl. svenska mottagningen), Kyrkovägen, Kråkkärret och Pansio hälsostationerna har begränsad verksamhet 26.6.-13.8.2017.

Runosbackens hälsostation och Mullivägens närserviceenhet är helt stängda 26.6.-13.8.2017. Patienterna vårdas på Tallbackens hälsostation.

S:t Marie närserviceenhet är stängd 26.6-13.8.2017. Patienterna vårdas på hälsostationen Centrum.

Hälsostationernas kontaktuppgifter

Andra hälsotjänster

Diabetesmottagningen är stängd 26.6-13.8.2017.

Vaccinationstelefonen är stängd 19.6-13.8.2017.

Milli hälsoinformation är stängd 17.-30.7.2017.

Munhälsovård

Dentalia och Yrkeshögskolornas, Jäkärläs, Suikkilas och Svalbergas tandkliniker är stängda 29.6.-6.8.2017.

Munhälsovårdens kontaktuppgifter

Polikliniker

Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar är stängd 3.-23.7.2017.

Polikliniken för ögonsjukdomar är stängd 10.-30.7.2017.

Polikliniken för barn och unga är stängd 3.-30.7.2017.

Barnneurologiska polikliniken är stängd 3.7.-6.8.2017.

Fysiatriska polikliniken är stängd 3.-23.7.2017.

Tal-, fysio- och ergoterapi har begränsad verksamhet 26.6.-6.8.2017.

Veteranrådgivningen är stängd 28.8.-17.9.2017.

Sjukhustjänster

Geriatriska utvärderingsenheten har sex platser stängda från 12.6. till 13.8.2017.

Minnespolikliniken är stängd 26.6.-6.8.2017.

Polikliniken för invärtesmedicin har begränsad verksamhet 3.-30.7.2017.

Gastroenterologiska polikliniken och Kaskenlinna rehabiliteringscenter är stängda 3.-30.7.2017.

Familje- och socialservice

Rådgivningarna och mödravårdens ultraljudsenhet har begränsad verksamhet 1.6.-31.8.2017.

Preventivrådgivningen är stängd 10.6.- 6.8.2017.

Studerandehälsovården är stängd 26.6.-30.7.2017.

Skolhälsovården är stängt under skolornas sommarlov.

Psykologenheten är stängd 3.-30.7.2017.

Familje- och uppfostringsrådgivningen är stängd 3.-30.7.2017.

Tallbackens familjecentral är stängd 26.6 - 6.8.2017

Äldreomsorg och handikappservice

Poiju, servicetorget för äldre är stängt 26.6.-30.7.2017.

Seniortelefonen betjänar hela sommaren: svenskspråkig service tfn 050 373 1037, kl. 9.00–12.00

Den rehabiliterande dagverksamheten är stängd 3.-30.7.2017.

Toivola, Katariina, Oriketo och Pormestari omsorgscentraler och Pompo dagcenter är stängda 26.6.-30.7.2017.

Eftermiddagsverksamheten för handikappade skolbarn är begränsad under perioden 5.6.- 14.8.2017. Eftermiddagsverksamheten är helt stängd 3.-30.7.2017.

Handikappservicen och Paletti har begränsad verksamhet 26.6.-6.8.2017.

Sektorns förvaltning

Sektorns förvaltning håller stängt 3.-30.7.2017. Registratorskontoret dejourerar vardagar kl. 8.15 -15.30.