Röken från branden på Oriketo i Åbo kan vara skadlig för de mest känsliga människor, men förorsakar ingen livsfara.

Räddningsverket uppmanar invånare att hålla sig i inne och stänga av luftkonditionen samt undvika att röra på sig inom brandområdet och rökens spridningsområdet.

Egentliga Finlands Räddningsverket beräknar att branden kommer att fortsätta och röken finnas i luften länge.

Röken sprids med vinden för tillfället i synnerhet mot Runosbacken, Kärsämäki, Urusbacken och Starrbacka. Vindriktningen ändras beständigt.

På Ekopartners område på Oriketo i Åbo brinner en stor flis- och avfallshög. Räddningsverket har 30 enheter på plats på Ravurigatan. Branden består av nyttoavfall, d.v.s. plast, virke och annat hushållsavfall.

Angående branden har det getts ut även ett varningsmeddelande.

Nyckelord: