De topputställningar inom bildkonst som ordnats under sommaren i Åbo har lockat ett rekordantal besökare. Över 20 000 besökare har sett Hashimoto-utställningen i Wäinö Aaltonens museum och utställningen för nutidskonst i Logomo.

Jacob Hashimoto
Giants and Uncertain Atmospheres

Wäinö Aaltonen museum 9.6–24.9.2017, tis–sön kl. 10–18

Guidningar:
på finska på söndagar kl. 14
på svenska på söndagar 18.11, 30.7, 27.8 och 24.9 kl. 15.

www.wam.fi

Art goes Logomo

10.6–13.8.2017, varje dag kl. 11–18

Konstnärer

Utländska: Gerald Davis (USA), Luis Gispert (USA), Nir Hod (Israel), Fabian Marcaccio (Argentina), Bosco Sodi (Meksiko), Angel Otero (Puerto Rico), Rannva Kunoy (Färöarna) och Roberto Pugliese (Italien).

Finländska: Viljami Heinonen, IC-98 (Visa Suonpää och Patrik Söderlund), Ola Kolehmainen, Sami Korkiakoski, Heikki Marila, Leena Nio, Osmo Rauhala, Nanna Susi, Riiko Sakkinen, Tommi Toija, Katja Tukiainen och Jenni Vakkilainen.

www.logomo.fi

Särskilt den amerikanska nutidskonstnären Jacob Hashimotos utställning i Wäinö Aaltonens museum har slått rekord. Upp till 800 besökare per dag besöker Hashimotos utställning Giants and Uncertain Atmospheres. Takten brukar vanligtvis vara ca tvåhundra besökare per dag. Hashimotos produktion i Wäinö Aaltonens museum visas nu första gången i Finland i hela sin omfattning.

Jacob Hashimoto (f. 1973) arbetar i New York och Verona. Dragningskraften hos hans färgglada verk speglas även i sociala medier. Bilderna av tusentals drakar får tiotusentals gillanden och fungerar som bra marknadsföring för utställningen.

Konstnären bygger alltid sina installationer på det förhandenvarande utrymmets villkor. De stora och ljusa salarna är som gjorda för Hashimotos storskaliga, tredimensionella verk.

– I museets största, över åtta meter höga sal dras blicken till enorma Gas Giant vars lätta, färgglada komponenter som är gjorda av bambu och rispapper vibrerar i luftströmmen. Verket ger ett både massivt och lätt intryck: det är som en målning som man kan stiga in i, beskriver utställningsamanuens Susanna Hujala.

Utöver installationerna ingår i Hashimotos utställning även reliefaktiga väggverk som till intrycket rör sig i gränslandet mellan målning och skulptur samt nya verk som visas för första gången.

Utställningen har förverkligats i samarbete med Galerie Forsblom.

Art Goes Logomo.

Den största grupputställningen i Åbo på åratal visas nu i Logomo

Den omfattande utställningen för nutidskonst som nu visas i Logomo har väckt stort intresse hos publiken. Art Goes Logomo är den största grupputställningen för nutidskonst i Åbo på tjugo år. På utställningen visar 20 internationella nutidskonstnärer från både Finland och andra länder, sina verk i den stora salen i Logomo.

Många av de utländska, internationellt kända konstnärerna ställer för första gången ut i Finland och en stor del av utställningens verk har aldrig skådats förr.

Utställningen Art Goes Logomo har samlats som ett samarbete mellan Logomo och galleriet MAKASIINI CONTEMPORARY, som ställer ut nutidskonst. Som kurator för grupputställningen fungerar gallerist Frej Forsblom. Hashimoto var en av de internationella konstnärerna på öppningsvernissagen för MAKASIINI CONTEMPORARY som öppnades av Forsblom i november.

Utställningen som Frej Forsblom samlat i Logomosalen är ett högklassigt tvärsnitt av nutidskonst i olika uttrycksformer: installationer, videor, fotografier, skulpturer och målningar.

– I utrymmets centrum står ljudinstallationen La Finta Semplice av Roberto Pugliese. Ljudinstallationen består av olika stråkinstrument och erövrar med sitt ljudlandskap hela salen. Den leder besökaren allt djupare in i nutidskonstens mångdimensionella värld, säger Forsblom.

Utställningen är ett tvärsnitt av verk av både den unga generationen och de redan lite etablerade nutidskonstnärerna, som alla befinner sig i en intressant fas i sina karriärer. Många av dem är redan väldigt kända runtom i världen och nu kan deras verk skådas även här.

Roberto Pugliese ställer nu för första gången ut i Finland, liksom också t.ex. Nir Hod, Angel Otero och Bosco Sodi. Inhemska konstnärer representeras av bl.a. Nanna Susi, Osmo Rauhala ja Katja Tukiainen.

Antalet besökare för alla utställningar stiger

Vid de museer och gallerier som Åbo stad administrerar har antalet besökare stigit till så gott som 180 000, vilket är 60 000 mer än resultatet vid motsvarande tidpunkt under det föregående året.

Konstgallerierna erbjuder mångsidigt utställningar av både lokala och gästande konstnärer och museiutställningarna intresserar en allt större publik.

-Det är fint, då de privata gallerierna och särskilt Makasiini Contemporary på ett så betydande sätt satsar på utbudet av bildkonst i Åbo, och annars också har bidragit med friska vindar till gallerivärlden i Åbo, säger Minna Sartes, direktör för fritidssektorn vid Åbo stad.
Det är meningen att konstutställningarna på Logomo ska bli ett årligen återkommande evenemang. Logomosalen som fungerar som utställningsutrymme har högt tak och går lätt att anpassa efter konsten som hängs upp eller visas i utrymmet.

Under sommaren visas också två andra utställningar i Logomo. Behind the scenes-utställningarna som visas av Västra Finlands filmkommission, berättar om den finländska filmens och studiornas guldålder samt om produktionen av filmen Tom of Finland.