Visionen för Åbo centrum har blivit klar. Välkommen att lyssna och ta del av de resultat som arbetsgruppen för utvecklande av centrumområdet utarbetat.

Utvecklandet av centrumområdet är ett av de fyra spetsprojekt som Åbo stads stadsfullmäktige fastställt 2016. Projektets centrala mål är att utarbeta en ambitiös vision för att stärka centrumområdets vitalitet och dragningskraft samt skapa en konkret färdplan över åtgärder och faser för att bestående förbättra centrumområdets vitalitet, livlighet och trivsel.

Mötet för allmänheten hålls i arbetarinstitutet, Kaskenkatu 5, kl. 17.30–19.30. OBS. ett nytt ställe!

Visionen presenteras av arbetsgruppens ordförande, professor Markku Wilenius, stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen, arkitekt Eero Lundén och direktör Katariina Räike (Åbo Stadscentrumförening rf).

Om du inte kan komma på plats men vill gärna delta i diskussionen, kan man delta i diskussionen på Twitter, hashtag #turkufutureforum och livestream.

Välkommen!