Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds alla barn födda den 1 januari 2006 och senare som inte har haft vattkoppor gratis vaccination mot vattkoppor.

Vaccinationerna mot vattkoppor kommer att ingå i rådgivningens återkommande hälsoundersökningar från och med den 15 september 2017. 

Alla barn i åldern 1,5–11 år som inte haft vattkoppor erbjuds en vaccindos vid de återkommande hälsoundersökningarna på rådgivningen eller i skolan. Grundvaccinationsserien består av två vaccinationer.

  • Barn som fått den första dosen när de var under 6 år gamla erbjuds en boostervaccination på rådgivningen vid 6 års ålder.
  • Barn som fått den första dosen i åldern 6–11 år erbjuds en boostervaccination vid 12 års ålder. Denna vaccination ges inom skolhälsovården.

Familjer som tidigare själv stått för den första vaccindosen kan få en boostervaccination som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet till sina barn på rådgivningen. Vaccinationer ges endast i samband med återkommande hälsoundersökningar. Det ska gå minst tre månader mellan de två vaccindoserna.

Vaccinationer mot vattkoppor ges inte på den öppna rådgivningen.

Kontaktuppgifter: