Åbo stads ledning, Åbo polisledning och kyrkans ledning håller en gemensam tyst minut för offren av knivattacken i Åbo. Minnesstunder på Salutorget och på Domkyrkan i Åbo kommer att ordnas på söndagen 20 augusti klockan 10.

Den tysta stunden på Salutorget skall deltas av ordförande för Åbo stadsfullmäktige Elina Rantanen och stadsdirektör Aleksi Randell. Också övriga medlemmar av stadsfullmäktige och stadsstyrelse har bjudits med. Också Åbo polischef Tapio Huttunen skall delta i den tysta minuten på Salutorget.

Samtidigt skall man hålla en tyst minut också i lokala kyrkor och vid gudstjänsten i Åbo Domkyrka. Ärkebiskop Kari Mäkinen samt Åbo biskop Kaarlo Kalliala skall delta gudstjänsten i domkyrkan.

Före den tysta stunden skall representanter av staden, polisen och kyrkan lägga blommor och ljus vid minnesplatsen på Salutorget i Åbo.

Enligt regeringens överenskommelse skall en liknande tyst minut hållas i hela landet imorgon i minnet av de som omkommit i Åboattacken. 

Den tysta stunden på en minut inleds kl 10. Åbo stads invånare är välkomna att delta i minnesstunden på Salutorget.

Åbo hedrar minnet av offren genom att belysa Biblioteksbron

På broarna i Åbo centrum och framför Åbo stadsbibliotek har det varit sorgflaggning idag från klockan 8. På lördag kväll upplyser Åbo Biblioteksbron med finska flaggans färger för att hedra offren i knivattacken och för att förstärka sammanhållningen bland åboborna.

Ljusen tänds på kvällen runt klockan 22 och släcks på morgonen samtidigt med stadens övriga gatubelysning.

Biblioteksbron som invigdes i december 2013 har ändrat färg flera gånger. Bron har till exempel haft en blåvit belysning för att hedra Finlands självständighet och strålat i alla regnbågens färger på Åbodagen och under Åbo Pride. Med en orange belysning har man motsatt sig våld mot kvinnor och med en violett belysning uppmärksammat prematura barn. I november 2015 hedrade man offren i terrorattacken i Paris genom att lysa upp bron i trikolorens färger.