Skolorna och daghemmen i Åbo har ökat psykosocialt stöd i början av veckan på grund av knivattacken i fredags. Extrahjälp erbjuds också i närkommunernas skolor.

Personalen för skolornas egen elevvård dvs. hälsovårdare, kuratorer och skolpsykologer koncentrerar sig nu under veckan på att stödja elever och studerande.

- Förutom att bekanta och trygga vuxna ger stöd i sådana här situationer är det också viktigt att individuell hjälp finns till hands för dem som behöver den, säger sektordirektör Timo Jalonen från Åbo stads bildningssektor.

Även en psykolog eller en krisarbetare från FRK:s riksomfattande psykologiska beredskapsgrupp ger sitt stöd åt Åbolärarna vid behov.

Till skolorna har också via Wilma förmedlats krispsykologen Salli Saaris meddelande där hon ger råd om hur man kan behandla en sådan krissituation bland barn och unga. Det är önskvärt att lärarna och den övriga personalen så snabbt som möjligt går igenom det som hänt allt efter barnens och ungdomarnas ålder.

Psykiskt stöd efter knivdådet började ges genast på fredagen. Utöver kristelefonen och ÅUCS samjour har stöd erbjudits av bl.a. FRK:s stödpersoner, riksomfattande psykologiska beredskapsgrupp samt Åbo stads krisarbetare och socialjour.

Psykiskt stöd från FRK finns fortfarande tillgängligt på salutorget.

Även Vanda stads social- och krisjour har gett människorna stöd. Den är en av social- och hälsovårdsministeriet utnämnd riksomfattande aktör för psykosocialt stöd.  

Ungdomstjänsterna inom Åbo stads fritidssektor håller en popup-ungdomslokal i köpcentret Hansa och en ungdomslokal i Kråkkärret öppna och på plats finns ungdomsarbetare. Ungdomarna erbjuds stöd så länge det anses nödvändigt.

Från Åbo har man också tagit kontakt med kommunerna och städerna i närområdet för att koordinera och erbjuda hjälp.