Ett allvarligt våldsdåd ägde rum i Åbo i fredags efter klockan 16. Enligt de uppgifter vi har finns inga av eleverna eller studerandena i våra skolor bland offren eller de personer som knivhuggits.

Under de senaste tio åren har vi tvingats bevittna olika nationella tragedier. Knivhuggningarna i fredags utgjorde en fortsättning på dessa. Efter dessa händelser har bildningssektorns säkerhetsplan uppdaterats flera gånger. Vi har goda erfarenheter av våra verksamhetsmodeller.

Det är tryggt för barn och unga att ta sig till skolan eller daghemmet. Enligt polisens riskanalys och på basis av allmän livserfarenhet är fredagens händelser mycket sällsynta. På bildningssektorns verksamhetsställen har man övat på åtgärder inför sådana här händelser.

Enhetscheferna säkerställer att bildningssektorns personal är arbetsför och vid behov klarar av att lugnt diskutera det som hänt med barnen och de unga.

Nu har det redan gått ett par dagar sedan händelserna. Om barnen och de unga vill diskutera saken, är det skäl att reservera tillräckligt med tid i början av dagen för att gå igenom händelserna. Oftast räcker det med att en vanlig vuxen lyssnar och svarar på frågor. Händelserna har säkert diskuterats hemma och med kompisar under veckoslutet. Mot bakgrund av motsvarande tidigare erfarenheter har det också funnits situationer där eleverna inte längre har velat diskutera saken, och också detta är acceptabelt. Då ska man gå vidare enligt det ursprungliga programmet.

Det är sannolikt att flera elever varit på Salutorget i fredags och blivit ögonvittnen till händelsen, eller att de är närstående till personer som blivit knivhuggna.  Dessa elever, samt elever som har ett större behov av hjälp, ska hänvisas till skolpsykologen, skolkuratorn eller skolhälsovårdaren.

Timo Jalonen, direktör för bildningssektorn
Bildningssektorn, Åbo stad