Dagens skeppsbyggande är mycket annat än svetsloppor och frasande arbetsoveraller. Det är fråga om high tech, innovationer, ingenjörskunnande på toppnivå och pionjärskap. Musikalen på stadsteatern, utställningen på Forum Marinum samt rundturerna i varvsområdet som ordnas av Meyer Turku och Visit Turku skapar tillsammans en fascinerande berättelse om skeppsbyggarnas Åbo - dess historia och framtid.

Åbo är skeppsbyggarnas stad. På Åbovarvet arbetade såväl vår president Mauno Koivisto som familjernas arbetarmän och arbetarkvinnor under flera generationer. Varvets öde hängde redan på en skör tråd, men i dag är Meyervarvets orderbok fylld långt in i framtiden och ny arbetskraft strömmar in i området.

Varvstemat och skeppsbyggarnas berättelser syns och hörs starkt i Åbos kulturliv i höst: På Åbo stadsteater ser vi Broadwaymusikalen Det sista skeppet som komponerats av Sting. Europapremiären äger rum i det nyrenoverade teaterhuset den 15 september. Berättelsen om den allt mer avtagande verksamheten på varvet kunde ha utspelat sig i Åbo, men så gick det inte. Pjäsen är regisserad av Mikko Kouki.

En utställning som öppnas på Forum Marinum i november introducerar besökarna i skeppsbyggandets mångskiftande och imponerande historia i Åbo och hela Finland. Den illustrerar skeppsbyggarnas arbete och utvecklingen av fartygen och byggmetoderna från medeltid till nutid. Intressanta perspektiv på den världsberömda finländska skeppsplaneringen tas fram. Inför den kommande utställningen ordnar Forum Marinum lördagen den 30 september ett öppet och avgiftsfritt seminarium, där experter från fem olika branscher presenterar skeppsbyggandets historia och nutid för alla intresserade.

Under Meyer Turku rundturer  som ordnas av Visit Turku kan man bekanta sig med varvsindustrin i Åbo och platsen där världens största kryssningsfartyg byggs. Under rundturen presenteras först skeppsbyggandets historia och nutid i det maritima centret Forum Marinum. Därifrån fortsätter rundturen till Meyer Turkus varv. Rundturer för grupper kan bokas på Visit Turkus försäljningstjänst. Rundturen varar i ca 2,5 timmar. Åldersgränsen för rundturerna är 15 år.

Läs mera:

Det sista skeppet fr.o.m. 15.9: www.teatteri.turku.fi
Utställningen på Forum Marinum: www.forum-marinum.fi
Meyer Turku rundturer: www.visitturku.fi