Kampanjen Hela Åbo motionerar uppmuntrar Åbobor till motion under hela september månad. Syftet är att i Finlands 100-årsjubileums anda samla ihop så många motionsprestationer att deras sammanlagda sträcka uppgår till 394 000 kilometer, dvs. Finlands omkrets multiplicerat med 100.

Turku tekee hyvää

Koko Turku liikkuu on osa Turun kaupunkistrategiasta johdettua Turku tekee hyvää -kokonaisuutta.

Turku tekee hyvää tarkoittaa kaikkia niitä tapoja, joilla kaupunki edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Tavoitteita ovat muun muassa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja terveisiin elämäntapoihin kannustaminen. 


turku.fi/turkutekeehyvaa

Koko Turku liikkuu osallistuu myös Unelmat Liikkeelle -kampanjaan, jonka tavoitteena on uudella tavalla lisätä suomalaisten liikettä, iloa ja hyvinvointia, eli saada unelmat liikkeelle.

unelmatliikkeelle.fi

Det är tredje gången som Åboborna uppmuntras att samla ihop kilometrar. I fjol var målet 384 000 kilometer, vilket motsvarar sträckan från jorden till månen. I år har målen för kampanjen Hela Åbo motionerar satts ännu högre upp, självständighetens jubileumsår till ära.

- Åbo vill kraftigt främja invånarnas välfärd och aktiva livsstil. Ju friskare vi är, desto bättre mår hela Åbo – välbefinnandet återspeglas i ett minskat antal sjukfrånvaron, kortare köer till hälsovårdscentralerna och en livskraftig stad, säger direktören för idrottstjänster Markus Kalmari.

Vilken motion som helst räknas: promenader, städning, cykelpendling, simning eller t.ex. gårdslekar med barnen.

Prestationerna sparas i en motionsräknare som också visar hur lång sträcka som sammanlagt avverkats. Antalet kilometrar kan också antecknas i resultatkort som finns tillgängliga vid Åboservicen, bibliotek, Impivaara simhall och Fölis servicebyrå. Motionsräknaren lanseras den 1 september på kampanjens webbplats, adressen är www.turku.fi/sv/helaabomotionerar.

Bland alla som deltar i kampanjen lottar vi ut motionsrelaterade priser. Första pris är ett årskort till motionscentret Motivus som är värt cirka 800 euro.

För att öka motionen erbjuder kampanjen dessutom mångsidiga praktiska idéer och evenemang under hela september månad.

 

 

Ett av de största evenemangen som ingår i kampanjen Hela Åbo motionerar är FightBack Run som ordnas vid åstranden lördagen den 2 september 2017.Välgörenhetsevenemanget som leds av Pekka Hyysalo ordnas redan för fjärde gången. Deltagarna startar från Gamla Stortorget.

Du kan köpa biljetter till FightBack Run på förhand fram till den 1 september kl. 24, priset är 12 euro. Från och med den 2 september kostar biljetterna 18 euro, samma gäller biljetter som köps på plats. Du kan också gå hela rutten och välja hur lång sträcka du vill avverka. Den kortaste rutten är 2,6 kilometer. En 300 meter lång hinderfri rutt är gratis för såväl motionären som assistenten.

Dessutom gympar alla 7 000 barn samt personalen inom småbarnspedagogiken i Åbo i takt med Robins låt ”Parasta just nyt” den 21 september kl. 9.30. På Varvstorget ordnas en ledd morgongympa för barn och vuxna.

- Åbo uppmuntrar invånarna att ta ansvar för sig själva och sina närstående samt utnyttja förebyggande tjänster. Att främja välbefinnande och hälsa är ett av stadens viktiga strategiska mål, säger Minna Sartes, direktör för Åbo stads fritidssektor.

Hela Åbo motionerar ingår i helheten Åbo gör gott som härleds ur stadsstrategin. Med Åbo gör gott avses alla de sätt på vilka staden främjar stadsbornas välfärd. Målen syftar till att minska långtids- och ungdomsarbetslösheten, ensamheten och utslagningen samt uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor. 


Hela Åbo motionerar är också en del av kampanjen Drömmar i rörelse, vars syfte är att öka rörelse, motion, glädje och välbefinnande för finländarna, dvs. sätta drömmarna i rörelse.