Barn och ungas motionstermin rullar i gång måndag 4.9. Det mångsidiga urvalet har en lämplig gren för alla oberoende av tidigare erfarenhet och specialbehov.

I Åbo stads motionsutbud för hösten har man beaktat barn och ungas behov och intressen. Motionsverksamheten anordnas i samarbete mellan Åbo stads idrottscentral och föreningar i Åbo. Timmarnas instruktionsspråk är finska.

Barnmotionens underland

På söndagar ordnas Barnmotionens underland runt om i Åbo. Där bjuds det på avgiftsfri motionsglädje för 1–12-åringar och deras föräldrar. I underlandet kan man leka fritt och pröva på många olika motionsredskap. Verksamheten är övervakad, men inte ledd.

Underlandet är öppet 10.9–10.12 kl. 17–19 i bollhallarna i Aunela och Ilpoinen, i skolorna i Harlax, Laustis, Nummenpakka och Kråkkärret, i Turun lyseo (inte 17.9.–1.10.) och Moisio idrottshall. Verksamhetstiden i Kuppis idrottshall är kl. 17–19.30 (ingen verksamhet 1.10 och 22.10).

Lapset liikkeelle – Barnen i rörelse

Lapset liikkeelle är en avgiftsfri motionsprodukt för 6–12-åriga barn som vill pröva på olika idrottsgrenar och hitta en lämplig regelbunden hobby. Under säsongen ingår ca 50 olika provtimmar som ordnas av idrottsklubbar och -föreningar, och man får pröva på varje gren gratis tre gånger. Man kan komma med när som helst och ingen tidigare erfarenhet krävs – ingen förhandsanmälan!

Höstsäsongen pågår 4.9–10.12. Inga turer under skolornas lovveckor eller helgdar. Hobbyutbudet omfattar bland annat capoeira, idrottsskola, futsal, fri-idrott samt olika dans- och gymnastiklektioner.

Mihi

Mihi bjuder på mångsidig och avgiftsfri motion för ungdomar i åldern 13–19 som bor i Åboregionen. Varje vecka innehåller det regionala programmet ca 80 idrottsturer och 20 olika lagsporter och individuella grenar, till exempel korgboll, yoga och klättring. Man kan komma med när som helst och ingen tidigare erfarenhet krävs – ingen förhandsanmälan!

Mihi.fis höstsäsong pågår 4.9–10.12. Grenarna är bland annat futsal, bowling, konditionsboxning, konditionssal, lacrosse, parkour, rugby, skateboardåkning, innebandy och taekwondo.

Tillämpad motion för barn och unga

Grupperna är avsedda för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd för att motionera och som är ute efter en trevlig hobby. Varje vecka bjuder vi på många olika idrottsgrupper som erbjuder glädje i att motionera och lyckas.

Höstens hobbysäsong pågår 4.9–10.12. Till grenurvalet hör till exempel skridskoåkning, cirkusmotion och elrullstollsfotboll.

Motion för invandrarbarn och -unga

Invandrare är välkomna att ta del av alla tjänster som erbjuds av Åbo stad. Bland annat erbjuds säsongartat olika idrottsgrupper för invandrare. Dessutom är de mångkulturella klubbarna öppna för alla Åbobor.

Nyckelord: