Inflyttningen till Åbo är som störst på hösten, när de nya studerandena kommer till staden. I höst börjar över 4 500 nya studerande vid de sex högskolorna i Åbo.

En betydande andel av högskolestuderandena i Åbo får arbete i området efter sin examen. Enligt Statistikcentralen arbetade nästan tre av fyra som tagit examen från yrkeshögskolorna 2014 i Egentliga Finland ett år senare, och av dem som tagit examen från ett av universiteten arbetade varannan i landskapet.

– Siffrorna kan bara väntas öka om Åbos positiva strukturförändring fortsätter. Kompetensen i högskolorna i Åbo behövs i regionens företag, inom allt från tillverkningsindustri till krävande produktutvecklingsarbete och innovationsverksamhet, säger Pekka Sundman, direktör för Åbo stads stadsutvecklingsgrupp.

– Det är bra att nya arbetstillfällen skapas i Åbo, förhoppningsvis även praktikplatser. Studerandena blir hemmastadda och förtjusta i Åbo. Efter examen söker många jobb i just Egentliga Finland, bekräftar Pontus Lindroos, ordförande för föreningen Grupp 40 000, som representerar de studerande i områdets sex högskolor.

Finlands bästa studiestad

Åbo stad, områdets högskolor, studentföreningarna och näringslivet utvecklar tillsammans Åbo som studiestad. Var femte Åbobo är högskolestuderande.

– De sex högskolorna i Åbo och 40 000 studerande bidrar på många sätt till att göra området livskraftigt och attraktivt. Man söker sig till den lockande staden för att studera, trivs där under studietiden och blir kvar efter examen. Hela staden gynnas av att studerandena trivs, förklarar Sundman.

>> Läs mer: Studiestad Åbo webbsidor

BILD: Minna Kankare