I maj 2018 inleder Åbo stad ett försök med stadscyklar. Stadsstyrelsen godkände ett treårigt försök i juni. Vinnaren i anbudsförfarandet blev europeiska Nextbike Polska S.A.

CIVITAS ECCENTRIC:

Finansiering programmet: Horizon 2020
Budget: Total 17 974 993 € / Åbo stad och regionala samarbetspartner 3 237 000 €
Tidtabell: 2016–2020
Hemsida: www.civitas.eu/eccentric

Enligt Karolus Haarten, som är projektchef för Åbo stads upphandlings- och logistikcentral, var syftet med konkurrensutsättningen att hitta en lösning som betjänar alla stadsbor, besökare från andra orter och turister.

 – Cyklarna ska passa för olika användningsändamål och möta kraven från vår stads infrastruktur så bra som möjligt. Att utveckla cyklingen stöder stadens mål om att bli kolneutral. Försöket kan utvecklas till en permanent del av stadsbilden både sommar- och vintertid, säger Haarte.

Åbo stad bad om anbud för perioden 1.5.2018–30.4.2021, och därefter är det möjligt att förlänga avtalet med tre år. I anbudsbegäran nämndes även möjligheten att skaffa cyklar till Föli-områdets övriga kommuner. Inom den utsatta tiden fick staden in två anbud.

Upphandlingen omfattar 300 stadscyklar, deras ställningar samt underhåll. Enligt planen kommer 34 fasta och 3 flyttbara ställningar att placeras mellan Kuppis och hamnen. Kostnaderna för det konkurrensutsatta grundpaketet blir cirka 2,1 miljoner euro för tre år.

– Anbuden jämfördes på basis av pris- och kvalitetspoäng som gavs för ansökan samt kvalitetspoäng som gavs då apparaterna testades. Vi testade cyklar med användare i olika ålder och av olika storlek för att se deras egenskaper i praktiken, berättar CIVITAS ECCENTRIC-projektets MaaS-expert Päivi Kynkäänniemi från Åbo stad.

Åbo blir en del av det internationella stadscykelnätverket

På internationell nivå har Nextbike cirka 35 000 cyklar i 23 länder och på fyra kontinenter.

– Vi har glädjen och äran att delta i att hämta stadscykelsystemet till Åbo. I enlighet med konkurrensutsättningens kriterier erbjuder vi staden vår nyaste patenterade smartcykelmodell som kombinerar en vanlig cykels egenskaper med elektroniska delar, till exempel låssystemet. Miljövänlighet, säkerhet och innovativitet är viktiga delområden för oss, säger Nextbikes polska styrelseordförande Tomasz Wojtkiewicz.

– Ibruktagandet av systemet med samutnyttjade cyklar stöder flera av stadsstrategins riktlinjer om hållbar och miljövänlig trafik. Jag tror att systemet kommer att utgöra ett intressant nytt alternativt för cykelanvändare för både enskilda och dagliga resor, gissar stadsplaneringschef Timo Hintsanen från Åbo stad.

Utseende som passar staden

Stadscyklarna ingår i CIVITAS ECCENTRIC-projektet som utvecklar smarta trafiktjänster i Åbo. Då samarbetet inleds skräddarsys cyklarnas och ställningarnas egenskaper och utseende så att de både passar in i stadsbilden och passar ihop med Föli. Det är även möjligt att öka synlighet med cyklarna genom sponsring. Ytterligare information om cyklarnas tekniska egenskaper kommer att publiceras senare på hösten.

Ytterligare information:

CIVITAS ECCENTRIC-projektet:
Stella Aaltonen, projektchef, CIVITAS ECCENTRIC, Åbo stad
044 907 5983, stella.aaltonen@turku.fi

Päivi Kynkäänniemi, MaaS-expert, CIVITAS ECCENTRIC, Åbo stad
040 169 5001, paivi.kynkaanniemi@turku.fi

Konkurrensutsättning:
Karolus Haarte, projektchef, upphandlings- och logistikcentralen, Åbo stad
044 907 5222, karolus.haarte@turku.fi

NextBike Polska hemsida
NextBike hemsida
Bilder

 

Cykeln kommer att skräddarsys så att den passar stadens och Fölis grafiska profil