Åbo stad har tilldelats titeln Rättvis handel-stad. Idén med Rättvis handel-staden är ökningen av etiska och ansvarsfulla anskaffningar. Till kriterierna hör också att informera om Rättvis handel och delta i den årliga Rättvis handel-veckan.

Titeln delas ut av Rättvis handel rf som är en finländsk varumärkesorganisation till den internationella organisationen. Systemet för rättvis handel har skapats för att småbrukare och anställda vid större jordbruk i u-länder ska uppnå en bättre ställning inom den internationella handeln.

Åbo stad mottar utmärkelsen på Åbodagen söndagen den 17 september kl. 12.30 på stadshuset i Åbo. Priset överräcks av Tytti Nahi från föreningen Rättvis handel rf och mottas av Åbo stadsfullmäktiges ordförande Elina Rantanen.

Åbo var bland de första städerna att fatta ett positivt fullmäktigebeslut om titeln Rättvis handel genast efter att föreningen Rättvis handel inlett stadskampanjen år 2008. I de flesta av Arkeas personalrestauranger har använts rättvisemärkt kaffe sedan början av 2014.

De flesta Åboförsamlingar har under årens lopp använt rättvisemärkt kaffe. I mars beslöt Åbo kyrkliga samfällighet att rekommendera alla sina medlemsförsamlingar att bli Rättvis handel-församlingar dvs. att använda rättvisemärkt kaffe eller te.

Vad innebär titeln Rättvis handel-stad?

I Rättvis handel-städerna uppmärksammas Rättvis handel till både vardag och fest, men särskilt under Rättvis handel-veckan i oktober. För att kunna behålla titeln ska staden uppfylla kriterierna för Rättvis handel-stad och detta kan man göra på många roliga och lätta sätt.

För att få titeln Rättvis handel-stad ska kommunen eller staden ta fem steg varmed staden förbinder sig att skaffa rättvis handel-produkter och informera om rättvis handel till sina invånare. Det spelar ingen roll i vilken ordning kriterierna uppfylls. Alla steg ska dock ha tagits i det skedet när man ansöker om titeln.

I Finland finns för tillfället 14 städer eller kommuner som har rätt att använda titeln Rättvis handel-stad.

Mer information: www.reilukaupunki.fi