Åbo stadsstyrelse beslutade att kalla fyra personer till intervju. De som intervjuas är Minna Arve, Kari Häkämies, Ville Itälä och Jarkko Virtanen.

Åbo stadsstyrelse höll ett extra sammanträde för att behandla valprocessen i dag måndagen den 25 september. På förslag av stadsstyrelsens ordförande Lauri Kattelus (Saml.), som understöddes av ledamot Jukka Vornanen (Gröna), fattade stadsstyrelsen ett beslut om att kalla fyra personer till intervju. De som intervjuas är verkställande direktören för Åbo handelskammare Minna Arve, Egentliga Finlands landskapsdirektör Kari Häkämies, ledamoten i Europeiska revisionsrätten Ville Itälä och biträdande stadsdirektören i Åbo Jarkko Virtanen.

Den nya stadsdirektören väljs för fyra år

Åbo stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 28 augusti 2017 att behörighetskraven för tjänsten som stadsdirektör är ”lämplig högre högskoleexamen och lämplig ledarskapserfarenhet och övrig erfarenhet samt förtrogenhet med kommunalförvaltningen”.

Totallönen för tjänsten är 15 310,62 euro/mån. Tjänsten tillsätts för viss tid för fyra år. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Avgångsvederlaget som ingår i direktörsavtalet kan högst uppgå till ett belopp som motsvarar lönen för 12 månader.

Stadsdirektör Aleksi Randell har utnämnts till verkställande direktör för Byggnadsindustrin RT. Randell börjar sitt nya uppdrag den 9 november 2017.

Nyckelord: