Under hösten delar Åbo Idrottsnämnd bidrag över 660 000 euro till idrotts- och motionsföreningar samt övrig föreningsverksamhet.

Idrottsväsendet delar ut bidrag som på årsnivå uppgår till ungefär 1,5 miljon euro.

Mer information om bidrag och ansökningsanvisningar

Ansökningstiden går ut 30.10.2017:

Ansökningstiden går ut 15.11.2017