Läktarna på övre våningen i Kuppis idrottshall har renoverats helt och hållet.

Den stiliga grå bänkraden om 1 000 sittplatser kompletterar hallens uttryck.

Tillgängligheten och trafiksäkerheten i idrottshallens omgivning förbättras. Det är önskvärt att de som använder idrottshallen utnyttjar parkeringsområdet vid Blombergs plan. Gaveln på bowlinghallens sida är avsedd för bowlinghallens kunder.

Det rekommenderas att barn körs till och hämtas vid bussarnas svängplats vid Kuppis utebad. Bilar får heller inte parkeras utanför idrottshallens övre våning.

Inträdesavgiften till Kuppis idrottshall omfattar såväl gymmen och basturna på nedre våningen som faciliteterna på övre våningen.

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: