Tidpunkterna för de matcher och evenemang som ordnas i Kuppis bollhall, som öppnas i januari, har bekräftats. Även de ordinarie turerna har i huvudsak fördelats till futsal-, basketbolls-, handbolls-, volleybolls-, innebandy-, badminton- och gymnastikklubbarna.

Ytterligare kompletteringar i turernas innehåll och längder kommer att göras i oktober.

Hallens bokningsgrad är 60 procent på vardagskvällar och 45 procent på veckoslut. Träningsturerna förlades till vardagar. Matcherna och evenemangen äger i huvudsak rum på veckoslut, men en del matcher, särskilt seriematcher, ordnas på vardagskvällar.

I bokningsgraden ingår ännu inte veckosluten under säsongens slutskede, som reserverats preliminärt för kval- och finalmatcher. Deras tidpunkter klarnar senare. Under morgontider används hallen av Åbonejdens idrottsakademi och av skolor.

Kuppis bollhall kommer att användas för träning och tävling av de huvudsakliga användargrenarnas tävlingslag för vuxna och för äldre juniorer på de högsta serienivåerna.

Det finns fortfarande ett visst antal lediga träningstider och de kan sökas från och med 1.11 genom bokningskalendern Timmi. Ansökningarna behandlas efter serienivå.

Stadsdel/Område: