Kulturkortet har under tio års tid erbjudit tips på och förmåner inom kulturtjänsterna i Åbo. 64 000 kulturintresserade har redan skaffat kortet!

Kulturkortet är ett avgiftsfritt förmånskort med vilket du får aktuell information om Åbos rikliga kulturutbud och varierande förmåner via e-post. Kulturkortsegenskapen kan kopplas till bibliotekskortet vid Åbo stadsbibliotek och Egentliga Finlands Vaski-bibliotek.

Ett kort, många upplevelser

Kulturkortet har rötter i Åbo stadsfullmäktiges budgetbeslut från år 2004. I det beslutades att man i syfte att öka kulturanvändningen skulle undersöka ibruktagningen av ett rabattkort som skulle beviljas alla åbobor och som skulle gälla vid Åbos kulturinstitutioner. Kulturkortet kopplades till bibliotekskortet i mars 2007.

Enligt Minna Sartes, direktör för fritidssektorn i Åbo, vill man med hjälp av Kulturkortet öka användningen av kulturtjänster och därigenom även stadsbornas välbefinnande, stödja människors deltagande samt nå nya kundgrupper.

– Med Kulturkortet har vi nått fram till tiotusentals kulturintresserade, till vilka vi regelbundet erbjuder information om mångsidiga kulturtjänster. Kunderna har utnyttjat förmånerna flitigt och deltagit i bland annat teaterföreställningar, konserter, kurser och föreläsningar. För många fungerar tipsen som skickas till e-posten som en bra påminnelse om det utbud som erbjuds den närmaste tiden och främjar på så sätt deltagandet i kulturevenemangen. Det är fint att kultur gör oss gott, konstaterar Sartes.

Du kan hitta något helt nytt

Åbobon Anssi Junnila skaffade det avgiftsfria Kulturkortet nästan direkt då han flyttade till Åbo för ungefär tre år sedan.

– Jag uppskattar att jag får information om kulturutbudet till min egen e-post. Kulturkortsmeddelandena kunde gärna komma oftare. Och informationen kunde kanske vara ännu mer omfattande, funderar Junnila vidare.

Mari Säisä har bott i Åbo i 13 år och är tacksam över att Kulturkortet är så mångsidigt. Med hjälp av det får hon information om även sådana kulturevenemang som hon annars inte ens hade sökt efter.

– På så sätt kan man hitta något nytt och intressant och börja besöka platser som tidigare varit okända för en själv, konstaterar Säisä.