Den gångna sommarens största publikevenemang i Kotka och Åbo blev en jättesuccé. The Tall Ships Races -segelfartygsevenemangen som ordnades med en veckas mellanrum i juli lockade nästan 900 000 besökare. I båda städerna var de ekonomiska effekterna större än förväntat.

En utredning om besökarnas penninganvändning under The Tall Ships Races-evenemangen visar att arrangörerna drar en stor ekonomisk nytta av storevenemangen. Besökarnas totalkonsumtion i Kotka och Åbo uppgick till sammanlagt 56-64 miljoner euro. Icke-ortsbornas andel av detta var 40-45 miljoner euro.

I Kotka konsumerade evenemangsbesökare från andra orter sammanlagt 13-15 miljoner euro och i Åbo 27-30 miljoner euro.

-Utifrån besökarresponsen får evenemang som erbjuder upplevelser, i stil med The Tall Ships Races, mycket goda betyg såväl på lokal som nationell nivå. Att ordna stora evenemang är också lönsamt mätt med ekonomiska mätare och samarbetet mellan städer och samarbetspartner har fungerat väl, berättar Klaus Virkkunen, forskningsdirektör för Sponsor Insight.

Det är viktigt med bra stämning och säkerhet

Besökarprofilerna för båda evenemangen visar att The Tall Ships Races lockar yngre och äldre personer, vängrupper och familjer, stadens invånare och långväga besökare. I både Kotka och Åbo var andelen besökare som kom från andra orter 48 procent.

Det viktigaste besöksmotivet var såsom väntat möjligheten att bekanta sig med själva fartygen, men även att ge barnen upplevelser och annat programinnehåll med fyrverkerier påverkade starkt besluten att delta i evenemangen.

96 procent av dem som besökte Kotka ansåg att evenemanget var ganska eller mycket bra och 94 procent av dem som svarade på enkäten skulle rekommendera evenemanget för andra. 97 procent av dem som besökte Åbo ansåg att evenemanget var ganska eller mycket bra och 96 procent av dem skulle rekommendera evenemanget för andra.

Besökarna gav de högsta betygen för stämning, evenemangsområden och säkerhet samt för upprätthållande av ordning.

I Kotka överträffade evenemanget förväntningarna

Enligt evenemangsdirektör och stadens kulturdirektör Antti Karjalainen överträffade The Tall Ships Races-evenemanget förväntningarna.

- Vi hade satt upp ett mål på 300 000 besökare som överskreds med drygt 50 000 besökare, de ekonomiska effekterna av evenemanget på staden är uppskattningsvis 13-15 miljoner euro och staden fick särskilt beröm för att ha kombinerat segelfartygsevenemanget och Kotka Havsdagar, konstaterar Karjalainen.

- Det som var speciellt med evenemanget i Kotka var att företagen deltog mycket aktivt i evenemanget och vi testade produkter och tjänster som särskilt anknyter till den cirkulära ekonomin, t.ex. plastfri kartong av Kotkamills, cykeluthyrning tillsammans med tjänsterna Valpastin och Perille.fi. Dessutom ordnade resetjänsten Laini gemensamma skjutsar till evenemanget, berättar Karjalainen.

I Åbo utnyttjades Aura å på ett omfattande sätt

I Åbo slog besökarantalet ett nytt rekord, hela 544 000 besökare deltog i evenemanget. Den här gången utvidgades evenemanget på allvar till östra stranden av Aura å och publikmassorna fördelades nu jämnt mellan båda sidorna av ån.

- Utvecklingsarbetet för åsträndernas del fortsätter vidare. Tyngdpunkten på stadens centrum håller på att förskjutas mot Aura ås nedre lopp och Åbo kommer att bli mer havspräglat än tidigare, konstaterar biträdande stadsdirektören Jarkko Virtanen som är ordförande för evenemangets styrgrupp i Åbo.

I år ordnades evenemanget redan för femte gången i Åbo. Samtidigt blev Åbo en stad som fått flest The Tall Ships Races-värdskap i hela Östersjöområdet.

- Tack vare sin erfarenhet har Åbo fullt ut kunnat utveckla de tjänster som segelfartygsevenemanget behöver, t.ex. hamntjänster, programkoncept, besättningstjänster och de möjligheter som evenemanget erbjuder för allmänheten och företagssektorn, sammanfattar projektchef Kimmo Hyyppä.