Publiken får medverka i skapandet av konsertupplevelsen under Åbo filharmoniska orkesters Fantastique!-konserter torsdag 30.11 och fredag 1.12 kl. 19.

Var och en av de fem delarna i Berlioz Fantastiska symfoni får sin egen värld av färg och ljus. Publiken får rösta i realtid vilken färg de tycker att bäst representerar stämningen i verket. Det går enkelt att delta – man behöver endast ta med en enhet med internetanslutning till konserten.

Röstningsplattformen som används under Fantastique!-konserterna är en del av orkesterns nya #tfovirtual-konsertupplevelse, vars mål är att skapa en modern inkluderande konsertupplevelse. Det viktigaste i #tfovirtual-upplevelsen är publikens möjlighet att aktivt delta i konserten. Den virtuella upplevelsen gör konsertupplevelsen mer individuell. De virtuella elementen i #tfovirtual-konsertupplevelsen har skapats med hjälp av ett bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Citrus Solutions Oy står för det tekniska och visuella genomförandet av omröstningen. De första virtuella konsertupplevelserna hålls för åttondeklassister 22.11–1.12 i samband med projektet Konsttestarna. Åbo filharmoniska orkester är ett regionalt mål för Konsttestarna i Egentliga Finland, och ca 5 600 elever får delta i Fantastique!-konserten i november.

Fantastique! i Åbo konserthus torsdag 30.11 och fredag 1.12 kl. 19.00. Alberto Hold-Garrido, kapellmästare, Timo Ollila, ljusdesign, Jussi Virkkumaa, videoprojektion, Dansteatern ERI, Åbo filharmoniska orkester. Berlioz. Biljetter 23,50/18,50/9,50 €.

Nyckelord: